Th 4, 13/07/2022 | 10:15 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022.

Cục Sở hữu trí tuệ dự kiến tổ chức Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp (SHCN) năm 2022 cho các cá nhân có nhu cầu được cấp chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện SHCN theo quy định tại Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành Nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về SHCN, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/7/2010, Thông tư số 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/7/2011, Thông tư số 05/2013/TT-BKHCN ngày 20/02/2013 và Thông tư số 16/2016/TT-BKHCN ngày 30/6/2016 (sau đây gọi là Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN) với thông tin cụ thể như sau:
 
1. Thời gian, địa điểm tổ chức Kỳ kiểm tra
Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN năm 2022 dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10 năm 2022 tại 02 địa điểm là Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh (tuỳ thuộc vào số lượng thí sinh đăng ký thực tế).
 
2. Nội dung kiểm tra 
Nội dung kiểm tra được thực hiện theo quy định tại Mục 3 Chương III của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và Quy chế Kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN ban hành theo Quyết định số 4363/QĐ-SHTT ngày 30/10/2020 của Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (được đăng trên trang tin điện tử http://www.ipvietnam.gov.vn).
 
3. Điều kiện, thủ tục đăng ký dự kiểm tra
Những cá nhân đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 59 Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN và có Hồ sơ đăng ký dự kiểm tra hợp lệ theo quy định tại điểm b Khoản 2 Điều 59 của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN có thể đăng ký tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN (Tờ khai đăng ký tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện SHCN làm theo mẫu 05-KTNV (Phụ lục E) của Thông tư số 01/2007/TT-BKHCN (mẫu Tờ khai tải về tại đây).
 
4. Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự kiểm tra: 
Cục Sở hữu trí tuệ sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra kể từ ngày ban hành Thông báo này đến 16h30 ngày 12/8/2022 (tính theo dấu bưu điện với hồ sơ được nộp qua bưu điện).
 
Hồ sơ có thể được nộp trực tiếp hoặc qua bưu điện đến Cục Sở hữu trí tuệ theo các địa chỉ sau:
- Trụ sở chính: 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.
- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh: Lầu 7, tòa nhà Hà Phan, số 17-19 Tôn Thất Tùng, phường Phạm Ngũ Lão, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại TP. Đà Nẵng: Tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng.
 
          Lưu ý:
- Cá nhân chuẩn bị đầy đủ các tài liệu trong hồ sơ đăng ký dự kiểm tra trước khi nộp cho Cục Sở hữu trí tuệ.
- Tờ khai đăng ký tham dự kiểm tra: trong mục địa chỉ của chủ đơn, bên cạnh địa chỉ theo căn cước công dân/chứng minh nhân dân, đề nghị cá nhân bổ sung địa chỉ đang cư trú hoặc đang làm việc hiện tại để có thể nhận các thông báo từ Cục Sở hữu trí tuệ và đăng ký địa điểm sẽ làm bài kiểm tra (tại Thành phố Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh); cung cấp địa chỉ hòm thư điện tử trong mục địa chỉ; mục số điện thoại liên hệ, đề nghị ưu tiên cung cấp số điện thoại di động của cá nhân.
- Để thuận tiện cho công tác tổ chức lớp ôn tập, Cục Sở hữu trí tuệ đề nghị các cá nhân đăng ký tham dự kiểm tra đồng thời đăng ký tham gia lớp ôn tập (nếu có nguyện vọng) bằng văn bản kèm hồ sơ đăng ký dự kiểm tra. Lớp ôn tập dự kiến được tổ chức trực tiếp tại TP.Hà Nội, đồng thời phát trực tuyến qua ứng dụng cài trên các thiết bị có kết nối Internet, thông tin chi tiết về lớp ôn tập sẽ được thông báo trên trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ vào cuối tháng 9/2022.
 
5. Danh sách các thí sinh đủ điều kiện dự kiểm tra, thời gian và địa điểm kiểm tra cụ thể sẽ được thông báo trên trang tin điện tử của Cục Sở hữu trí tuệ vào tháng 9/2022.
 
Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị liên hệ: Cục Sở hữu trí tuệ (Phòng Pháp chế và Chính sách), 386 Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, điện thoại 024.38583069 (máy lẻ 1217), hoặc liên hệ thông qua hòm thư điện tử: phapche.chinhsach@ipvietnam.gov.vn./.
 
 
Phòng Pháp chế và Chính sách