Th 3, 26/03/2019 | 13:49 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019...

Cục Sở hữu trí tuệ ra Thông báo số 5496/TB-SHTT ngày 20 tháng 03 năm 2019 về việc kế hoạch tổ chức kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019.

Toàn văn Thông báo số 5496/TB-SHTT ngày 20 tháng 03 năm 2019 có thể tải về tại đây.

Cục Sở hữu trí tuệ