Th 3, 28/02/2017 | 09:02 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC và các cuộc họp liên quan trong Năm APEC 2017

Từ ngày 18 - 20/02/2017 diễn ra Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM1) tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa...

Trong khuôn khổ Hội nghị lần thứ nhất các quan chức cao cấp APEC (SOM1) tại thành phố Nha Trang, Khánh Hòa, từ ngày 18 - 20/02/2017 sẽ diễn ra một loạt các cuộc họp do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) được phân công làm đầu mối công tác, bao gồm: Cuộc họp lần thứ 9 Nhóm Cơ chế Đối tác chính sách Khoa học, Công nghệ và Đổi mới APEC (PPSTI-9), Cuộc họp lần thứ nhất Tiểu ban Tiêu chuẩn và Hợp chuẩn APEC (SCSC-1) và Cuộc họp lần thứ 44 Nhóm Chuyên gia APEC về Sở hữu trí tuệ (IPEG-44).

Đoàn đại biểu do Lãnh đạo Bộ KH&CN làm trưởng đoàn cùng với đại diện của một số đơn vị thuộc Bộ KH&CN và các cơ quan có liên quan sẽ tham dự các Cuộc họp nêu trên.

Theo chương trình nghị sự của PPSTI-9, các nền kinh tế thành viên APEC sẽ thảo luận, cập nhật thông tin các dự án đang triển khai và thông qua các dự án hợp tác mới trong khuôn khổ PPSTI; đề xuất khuyến nghị chính sách của Nhóm PPSTI trong năm 2017; thảo luận, đề xuất phương hướng tăng cường hoạt động của Nhóm PPSTI với các Tiểu ban/Nhóm công tác khác trong khuôn khổ cơ chế hợp tác APEC, v.v.

Trong Năm APEC 2017, Việt Nam đảm nhiệm vai trò Phó Chủ tịch Nhóm PPSTI. Dự kiến, Việt Nam sẽ trình bày đề xuất mới về “Phát triển hệ sinh thái doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong các nền kinh tế đang phát triển APEC”; cập nhật về dự án đang triển khai “Xúc tiến thương mại hóa, hợp tác đầu tư đối với sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ tiềm năng ở thị trường ngoài nước trong một số lĩnh vực ưu tiên của Việt Nam đến 2020” và trình bày về một số nội dung liên quan đến Giải thưởng về Đổi mới sáng tạo, Nghiên cứu và Giáo dục của APEC (ASPIRE).

Trong khuôn khổ Cuộc họp SCSC-1, 02 sự kiện sẽ được tổ chức bao gồm: Cuộc họp của các tổ chức chuyên ngành khu vực APEC (SRB) và Hội nghị của Tiểu ban Tiêu chuẩn và Đánh giá sự phù hợp (SCSC). Các cuộc họp này tập trung trao đổi về các nội dung đẩy mạnh hoạt động tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp nhằm thúc đẩy thuận lợi hóa thương mại trong khu vực APEC, đặt trọng tâm thúc đẩy nền kinh tế số trong bối cảnh đang diễn ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; chia sẻ thực hành quy định tốt (GRP), trong đó nhấn mạnh việc thúc đẩy phát triển hạ tầng chất lượng quốc gia trong đó tập trung vào những ưu tiên như vấn đề an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và phát triển thành phố thông minh; bàn biện pháp kỹ thuật hỗ trợ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu; tăng cường phối hợp giữa các thành viên trong khuôn khổ hoạt động WTO/TBT-SPS, giữa SCSC và các tổ chức quốc tế, khu vực như ISO, IEC, PASC, APLAC, APMLF…; chia sẻ thông tin về hoạt động áp dụng tiêu chuẩn, chứng nhận, đổi mới công nghệ, giáo dục tiêu chuẩn trong trường học…

Theo đó, với tư cách Chủ tịch SCSC năm 2017, đoàn Việt Nam đã chủ động đưa ra Sáng kiến về “Chia sẻ thực hành tốt nhất về việc áp dụng tiêu chuẩn và đánh giá sự phù hợp đối với Đô thị thông minh trong khu vực APEC”. Sáng kiến này tập trung vào việc chia sẻ kinh nghiệm thực tế, thực hành tốt và trao đổi thông tin về hoạt động xây dựng, áp dụng tiêu chuẩn, đánh giá sự phù hợp nhằm phục vụ phát triển mô hình đô thị thông minh trong khu vực.

Cuộc họp IPEG 44 sẽ thảo luận về các nội dung trọng tâm và là mục đích chung của hợp tác APEC về sở hữu trí tuệ, đó là: Tăng cường đối thoại về chính sách sở hữu trí tuệ và thảo luận các biện pháp nhằm tăng cường tính hiệu quả của hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ, thực hiện Hiệp định về các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền sở hữu trí tuệ (Hiệp định TRIPS của WTO); Nỗ lực triển khai có hiệu quả Kế hoạch hành động tập thể (CAP) về sở hữu trí tuệ nhằm đạt các mục tiêu Bô-go của APEC về tự do hóa thương mại và đầu tư vào năm 2020; Phát triển nguồn nhân lực về sở hữu trí tuệ cho các nền kinh tế đang phát triển và chậm phát triển; Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền quảng bá nâng cao nhận thức của công chúng về sở hữu trí tuệ; Khuyến khích sử dụng, khai thác và thương mại hóa quyền sở hữu trí tuệ. Đoàn Việt Nam sẽ có 02 bài trình bày tại Cuộc họp, đó là: “Quy trình xử lý đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid tại Cục Sở hữu trí tuệ” và “Hoạt động đổi mới, sáng tạo của Việt Nam”. Bên lề Cuộc họp IPEG 44, đại diện của Việt Nam sẽ có các cuộc họp song phương với một số nền kinh tế thành viên để bàn kế hoạch hợp tác song phương về sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

Dự kiến, Hội nghị APEC SOM 1 và các cuộc họp liên quan sẽ diễn ra trong thời từ ngày 18/2 - 03/3/2017 tại Nha Trang, với chủ đề Năm APEC 2017 “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”.