Th 6, 26/11/2021 | 13:35 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Việt Nam tham dự Cuộc họp lần thứ 65 Nhóm công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 65) và các sự kiện liên quan

Trong các ngày 24 và 25/11/2021, đã diễn ra Hội nghị trực tuyến Cuộc họp lần thứ 65 Nhóm công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 65) và các sự kiện liên quan.

Hội nghị trực tuyến Cuộc họp lần thứ 65 Nhóm công tác về Hợp tác sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 65) và các sự kiện liên quan có sự tham dự của hơn 80 đại biểu đến từ 10 nước thành viên ASEAN, Ban Thư ký ASEAN và các đối tác đối thoại của ASEAN về sở hữu trí tuệ như Trung Quốc, Hàn Quốc, Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) và Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN (AIPA). Cuộc họp được điều hành bởi Philippines – Chủ tịch Nhóm AWGIPC nhiệm kỳ 2021-2023. Đoàn Cục Sở hữu trí tuệ tham dự do Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng làm Trưởng đoàn. 

Nội dung chính của Hội nghị lần này tập trung vào các vấn đề sau: (i) Rà soát việc triển khai 04 hoạt động ưu tiên của năm 2021; (ii) Thảo luận và thông qua các hoạt động ưu tiên cho năm 2022; (iii) Thảo luận và bàn kế hoạch tiếp tục triển khai Chương trình hành động ASEAN về sở hữu trí tuệ giai đoạn 2016-2025 (đã điều chỉnh theo kết quả đánh giá giữa kỳ cuối năm 2020); (iv) Họp tham vấn với một số đối tác để rà soát tình hình triển khai kế hoạch hợp tác trong thời gian qua và xây dựng kế hoạch hợp tác trong thời gian tới; (v) thảo luận và thông qua Điều khoản tham chiếu (ToR) sửa đổi của các Nhóm chuyên trách của ASEAN về Chương trình ASPEC, Nhãn hiệu và Thực thi quyền sở hữu trí tuệ…

Hội nghị cũng quyết định Cuộc họp lần thứ 66 Nhóm AWGIPC sẽ được tổ chức dưới hình thức Hội nghị trực tuyến vào tháng 3 năm 2022. 

Ngoài ra, bên cạnh Cuộc họp AWGIPC 65, đã diễn ra một số sự kiện khác của ASEAN dưới hình thức trực tuyến, như Cuộc họp lần thứ 12 Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN và Trung Quốc; Cuộc họp lần thứ 4 Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN và Hàn Quốc; các cuộc họp đối thoại (cấp kỹ thuật) giữa ASEAN với các đối tác khác như Cơ quan Sở hữu trí tuệ châu Âu (EUIPO), Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), Cơ quan Sáng chế châu Âu (EPO) và Hiệp hội Sở hữu trí tuệ ASEAN (AIPA).

Một số hình ảnh từ các đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến Cuộc họp AWGIPC 65 (ngày 24 và 25/11/2021)

Ông Rowel S. Barba, Giám đốc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Philippines, Chủ tịch Nhóm AWGIPC nhiệm kỳ 2021-2023 phát biểu khai mạc Cuộc họp AWGIPC 65

Các đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến Cuộc họp AWGIPC 65 (ngày 24 và 25/11/2021)

Đoàn Cục Sở hữu trí tuệ tham dự Hội nghị 

Ông Shen Changyu, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ quốc gia Trung Quốc (CNIPA) phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến Cuộc họp lần thứ 12 Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN và Trung Quốc (ngày 25/11/2021)

Một số hình ảnh từ các đầu cầu tham dự Hội nghi trực tuyến Cuộc họp lần thứ 12 Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN và Trung Quốc (ngày 25/11/2021)

Ông Kim Yong Rae, Giám đốc Cơ quan Sở hữu trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) phát biểu khai mạc Hội nghị trực tuyến Cuộc họp lần thứ 4 Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN và Hàn Quốc (ngày 25/11/2021)

Một số hình ảnh từ các đầu cầu tham dự Hội nghị trực tuyến Cuộc họp lần thứ 4 Lãnh đạo Cơ quan Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN và Hàn Quốc (ngày 25/11/2021)


Phòng Hợp tác quốc tế