CN, 21/06/2020 | 09:09 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ

Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ do đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ.

Ngày 19/6/2016, Đoàn công tác của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) do đồng chí Chu Ngọc Anh - Ủy viên BCHTW Đảng, Bí thư Ban cán sự, Bộ trưởng Bộ KH&CN dẫn đầu đã có buổi làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT). Tham dự buổi làm việc, còn có đồng chí Phạm Công Tạc - Ủy viên ban cán sự, Thứ trưởng Bộ KH&CN, cùng Lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN gồm: Văn phòng Bộ, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Bộ, Vụ Pháp chế, Vụ Hợp tác quốc tế, Học viện Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Viện Khoa học SHTT và Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai thác công nghệ.

Ảnh 1. Bộ trưởng Chu Ngọc Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Cục Sở hữu trí tuệ

Báo cáo về một số công tác trọng tâm, đồng chí Đinh Hữu Phí – Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục SHTT cho biết, trong thời gian qua Cục SHTT đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận trên nhiều mặt công tác. Cụ thể, về xây dựng chính sách và pháp luật, Cục đã phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật SHTT để trình Quốc hội thông qua vào ngày 14/6/2019; triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nội luật hóa các cam kết quốc tế và giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng; đặc biệt, đã hoàn thành việc xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược SHTT đến năm 2030. 

Ảnh 2. Cục trưởng Đinh Hữu Phí báo cáo tại buổi làm việc

Cục cũng triển khai nhiều nhiệm vụ/hoạt động cụ thể để đưa SHTT trở thành công cụ phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể đã cấp 09 Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý và 280 Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc thù của địa phương trong năm 2019; triển khai Dự án “Xây dựng biểu trưng chỉ dẫn địa lý quốc gia”, triển khai Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý giữa Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công thương; đẩy mạnh bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tích cực tham gia Chương trình thương hiệu quốc gia, các Chương trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chủ lực quốc gia, ngành và địa phương và triển khai Dự án Xây dựng Mạng lưới các Trung tâm SHTT và chuyển giao công nghệ tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (IP-HUB/TISC). Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đã góp phần quan trọng khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo, dần tạo dựng văn hóa SHTT trong cộng đồng xã hội.

Nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp, lượng đơn được xử lý trong năm 2019 tăng 51,7% so với năm 2018, trong đó, nhãn hiệu quốc gia tăng 67%, sáng chế tăng 48,7%. Số văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cấp ra năm 2019 tăng trên 40% so với năm 2018. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng lượng đơn xử lý được trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 26.036 (tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2019); số văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp cấp tăng 18,1%, trong đó số Bằng độc quyền sáng chế tăng 56,7%.

Trong quan hệ quốc tế, Cục đã tham gia tích cực vào các diễn đàn, tổ chức quốc tế có nội dung hợp tác về SHTT như APEC, ASEAN, WTO và Tổ chức SHTT thế giới (WIPO) và đàm phán nội dung SHTT trong các Hiệp định thương mại quốc tế (CPTPP, EVFTA, v.v.). Đến nay, Cục có quan hệ hợp tác chặt chẽ với WIPO, với Cơ quan SHTT của các nước ASEAN. Cục có Thỏa thuận hợp tác về SHTT với các Cơ quan SHTT của cả 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và Nhóm 5 Cơ quan SHTT lớn nhất thế giới (Mỹ, EU, Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc), cũng như các nước đối tác truyền thống như Nga, Pháp, Lào, Cu-ba, v.v. và tất cả các nước trong khu vực ASEAN. Đặc biệt, Việt Nam đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Đại hội đồng WIPO nhiệm kỳ 2018-2019 và đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Nhóm công tác về Hợp tác SHTT các nước ASEAN. 

Dù đã đạt được những kết quả rất đáng khích lệ, nhưng theo đồng chí Cục trưởng, hoạt động của Cục vẫn còn những vướng mắc nhất định trong công tác xây dựng Luật SHTT, việc triển khai Chiến lược SHTT, công tác thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ sở hữu công nghiệp, nhiệm vụ quản lý nhà nước về SHTT và phát triển tài sản trí tuệ để đưa tài sản trí tuệ thành công cụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là cơ chế tự chủ tài chính đối với Cục, v.v..

Ảnh 3. Toàn cảnh buổi làm việc

Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đơn vị chức năng thuộc Bộ, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Cục Sở hữu trí tuệ đã đạt được trong thời gian qua. Bộ trưởng nhấn mạnh vai trò của vai trò của SHTT đối với sự phát triển của KH&CN và đổi mới sáng tạo, cũng như kinh tế - xã hội, đồng thời yêu cầu Cục phải tăng cường công tác quản lý nhà nước về SHTT, đặc biệt là thông qua việc xây dựng thể chế, chính sách. Bộ trưởng yêu cầu Cục và các đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch xây dựng Luật SHTT (sửa đổi), khẩn trương triển khai các nội dung của Chiến lược SHTT để đạt được các mục tiêu đề ra, cũng như nghiên cứu các biện pháp rút ngắn thời gian xử lý đơn sở hữu công nghiệp.

Bên cạnh đó, Bộ trưởng yêu cầu Cục nghiên cứu mô hình tổ chức và hoạt động cho phù hợp với tinh thẩn Nghị quyết số 18-NQ/TW của Đảng về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, cũng như sự thay đổi về cơ chế, chính sách tài chính của Nhà nước.

Cuối cùng, Bộ trưởng mong muốn tập thể Lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động của Cục đoàn kết, nhất trí, sáng tạo, chung sức, chung lòng để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Chính phủ, Lãnh đạo Bộ giao./.

Cục Sở hữu trí tuệ