Th 2, 24/12/2018 | 15:36 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019

Ngày 21/12/2018, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019...

Ngày 21/12/2018, tại Hà Nội, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc, đại diện các đơn vị chức năng thuộc Bộ: Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Kế hoạch – Tài chính, Thanh tra Bộ, Vụ Thi đua - Khen thưởng, Văn phòng Đảng - Đoàn thể, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông KH&CN; Lãnh đạo Cục và các cán bộ, công chức và người lao động của Cục SHTT.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Cục trưởng Cục SHTT Lê Ngọc Lâm cho biết, tính đến hết ngày 30/11/2018, Cục SHTT đã tiếp nhận 98.347 đơn các loại (tăng 5,5% so với cùng kỳ năm 2017) trong đó có 57.939 đơn đăng ký xác lập quyền quyền SHCN (tăng 8,2% so với cùng kỳ năm 2017). Một số loại đơn tăng cao sáng chế (tăng 16,9%) và giải pháp hữu ích (tăng 55,6%). Cục đã xử lý 73.298 đơn các loại, trong đó có 40.509 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN (tăng 6,3% so với cùng kỳ năm 2017), cấp 25.329 Văn bằng bảo hộ SHCN. Đặc biệt, trong năm qua, Cục đã tập trung xử lý các đơn đăng ký sáng chế, nhãn hiệu tồn sâu và quan tâm xử lý đơn sáng chế/giải pháp hữu ích của người Việt Nam.

Cục trưởng Đinh Hữu Phí: Tài sản trí tuệ đang trở thành công cụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo

Song song với việc đẩy mạnh xử lý đơn SHCN, các công tác khác cũng được Cục đẩy mạnh, cụ thể: Công tác hội nhập và hợp tác quốc tế về SHTT được đẩy mạnh, có đóng góp tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, đối ngoại của đất nước, của Bộ nói chung và hoạt động chuyên môn của Cục nói riêng; công tác phát triển tài sản trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội được Cục quan tâm, thúc đẩy; công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật và nghiên cứu khoa học cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra và đóng góp cụ thể hơn cho kết quả công tác của Cục SHTT; công tác thông tin SHCN được bảo đảm thông qua việc cung cấp thông tin qua Thư viện điện tử SHCN, Thư viện số về bằng sáng chế, Công báo SHCN để phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và đổi mới sáng tạo của xã hội, v.v..

Phó Cục trưởng Lê Ngọc Lâm báo cáo tại Hội nghị

Theo Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí, những kết quả mà Cục SHTT đạt được trong năm 2018 là nhờ có sự đoàn kết, nhất trí của Đảng ủy Cục, tập thể Lãnh đạo Cục và cán bộ, công chức và người lao động của Cục trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và hoạt động chuyên môn của Cục. Cục trưởng cho biết, trong năm 2018, Cục SHTT đã thực hiện được một khối lượng công việc to lớn và đạt được nhiều kết quả quan trọng giúp cho hoạt động của Cục ngày càng trở nên gắn kết với hoạt động chung của Chính phủ, Bộ KH&CN, các Bộ/ngành và địa phương thông qua việc sử dụng tài sản trí tuệ làm công cụ phát triển kinh tế - xã hội và thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo. Tuy nhiên, Cục vẫn còn có những tồn tại cần tập trung tháo gỡ một cách đồng bộ như tình trạng tồn đọng đơn đăng ký SHCN, hạ tầng công nghệ thông tin chưa đáp ứng được yêu cầu công việc của một Cơ quan SHTT quốc gia; công tác hỗ trợ, tư vấn, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ chưa được quan tâm và triển khai đúng mức và điều kiện làm việc của cán bộ còn thiếu thống.

Cục trưởng Đinh Hữu Phí và Phó Cục trưởng Lê Ngọc Lâm chủ trì Hội nghị 

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2019, Cục trưởng cho biết, Cục sẽ tập trung xử lý có hệ thống một loạt các công việc quan trọng, bao gồm: Hoàn thành Đề án và dự thảo Chiến lược SHTT quốc gia; triển khai xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh công tác hội nhập và hợp tác quốc tế; triển khai các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác xử lý đơn SHCN; hiện đại hóa hệ thống CNTT của Cục;  đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng Mạng lưới các Trung tâm Phát triển tài sản trí tuệ (IP-Hub), triển khai Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020 và Quy chế phối hợp giữa Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Bộ Công Thương về xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý ở Việt Nam; xây dựng chương trình, giáo trình đào tạo cho cán bộ Cục và các đối tượng liên quan và đẩy mạnh cung cấp các sản phẩm thông tin SHCN phục vụ công tác nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ và hoạt động đổi mới sáng tạo, v.v..

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả công việc mà Cục SHTT đã đạt được trong năm 2018. Thứ trưởng cho rằng, với lượng đơn nộp vào Cục đơn ngày càng tăng, hoạt động hội nhập và hợp tác quốc tế ngày càng thường xuyên, công tác xây dựng và xử lý văn bản ngày càng gấp rút… thì những kết quả mà Cục SHTT đạt được thực sự là khổng lồ, điều này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của tập thể Lãnh đạo và cán bộ Cục SHTT trên mọi mặt trận từ đối nội đến đối ngoại.

Thứ trưởng Phạm Công Tạc cũng nhất trí với phương hướng hoạt động của Cục SHTT. Theo Thứ trưởng, trong năm 2019, Cục cần tập trung vào thực hiện những nhiệm vụ một cách có trọng tâm, trọng điểm để tạo ra những bước đột phá trong sự phát triển của hệ thống SHTT cũng như của Cục SHTT, đặc biệt là các giải pháp xử lý để xử lý đơn tồn đọng tránh trở thành “điểm nghẽn” trong phát triển kinh tế - xã hội.

Toàn cảnh Hội nghị tổng kết

“Hầu hết cán bộ, nhân viên của Cục SHTT đều là những người trẻ, có đam mê và nhiệt huyết với công việc. Mỗi cán bộ Cục hãy đề xuất giải pháp để xử lý điểm nghẽn trong công việc hằng ngày” và “Những nguyên nhân do con người gây ra thì con người có thể giải quyết được”, Thứ trưởng nhấn mạnh.

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Cục trưởng Đinh Hữu Phí cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ trưởng Bộ KH&CN và Thứ trưởng Phạm Công Tạc đối với hoạt động của Cục, cảm ơn các đơn vị chức năng thuộc Bộ KH&CN đã luôn đồng hành, hỗ trợ Cục trong những năm qua. Tập thể Lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động của Cục SHTT sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được Lãnh đạo Bộ giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội đối với lĩnh vực SHTT nói chung và Cục SHTT nói riêng./.

Văn phòng Cục SHTT