Th 3, 27/04/2021 | 15:30 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Khai mạc Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2021

Ngày 27/4/2021, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ năm 2021.

Hội nghị có sự tham dự của đồng chí Phạm Công Tạc – Thứ trưởng Bộ KH&CN, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đồng chí Nguyễn Việt Hùng - Phó Vụ trưởng Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ. Về phía các Cơ quan tổ chức Hội nghị, có đồng chí Đinh Hữu Phí - Cục trưởng Cục SHTT, đồng chí Võ Thị Hảo - Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng.

Tham dự Hội nghị còn có đại diện lãnh đạo của các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính; Bộ KH&CN; Các Sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh Lâm Đồng; đại diện của một số trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp. Đặc biệt, Hội nghị có sự hiện diện của 33 đồng chí Giám đốc, 41 đồng chí Phó Giám đốc và hơn 200 cán bộ của các Sở KH&CN đến từ 59 tỉnh/thành phố trên cả nước.

Ảnh 1: Toàn cảnh Hội nghị

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về SHTT ở Trung ương và các địa phương trong giai đoạn 2019-2020 và trao đổi, thảo luận về những định hướng trong hoạt động SHTT năm 2021 và những năm tiếp theo. Hội nghị cũng đề cập đến những nội dung chính của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT; báo cáo về kết quả 01 năm triển khai Chiến lược Sở hữu trí tuệ quốc gia (Chiến lược); báo cáo tổng kết Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020, những định hướng lớn của Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, và một số nội dung quan trọng khác.

Ảnh 2: Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trên cơ sở tổng hợp, đánh giá tình hình triển khai Chiến lược năm 2020, để thúc đẩy và nâng cao hiệu quả thực hiện Chiến lược trong các năm tiếp theo ở địa phương, hội nghị đưa ra các nhóm giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện trong thời gian tới, nhằm khẳng định vai trò của sở hữu trí tuệ trong giai đoạn hội nhập sâu rộng hiện nay./.

Năm 2020, Cục SHTT đã tiếp nhận 76.720 đơn đăng ký xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN), xử lý 71.829 đơn và cấp 48.072 Văn bằng bảo hộ (tăng lần lượt là 1,7%; 8,3% và 15,6% so với năm 2019). Kết quả này thể hiện sự cố gắng, nỗ lực của Cục SHTT trong hoạt động xác lập quyền SHTT, cơ bản đáp ứng nhu cầu bảo hộ tài sản trí tuệ của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, góp phần bảo đảm môi trường đầu tư, kinh doanh lành mạnh tại Việt Nam, đặc biệt là trong bối cảnh phải chống chọi với dịch bệnh Covid-19.

Công tác phát triển tài sản trí tuệ được Cục SHTT đặc biệt quan tâm, thúc đẩy thông qua việc góp ý các Văn kiện của Đảng, Nghị quyết của HĐND, Quyết định của UBND các tỉnh/thành phố về sử dụng tài sản trí tuệ phục vụ phát triển KT-XH địa phương. Tính đến năm 2020, có 42 tỉnh/thành phố đã ban hành Chương trình phát triển tài sản trí tuệ; 1.148 sản phẩm OCOP (Chương trình mỗi xã phường một sản phẩm) được hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ; hàng nghìn lớp tập huấn, đào tạo và chương trình truyền thông về SHTT được thực hiện.


CỤC SỞ HỮU TRÍ TUỆ