Th 5, 25/06/2020 | 14:36 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Bảo đảm tiến độ xử lý đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Về cơ bản công tác thẩm định đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp đã đáp ứng được yêu cầu về số lượng cũng như về tiến độ xử lý đơn.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế và toàn cầu hóa hiện nay, thị trường Việt Nam dần trở thành điểm đến của nhiều doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tăng cường việc tìm hiểu, tiếp cận thị trường trong khu vực cũng như trên thế giới. Do đó, việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, trong đó có kiểu dáng công nghiệp, trở thành một nhu cầu cần thiết đối với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Sự bảo vệ về mặt pháp lý đối với các tài sản trí tuệ, ở đây là kiểu dáng của sản phẩm, sẽ nâng cao khả năng cạnh tranh của các sản phẩm trên thị trường.

Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực, năm 2019 Trung tâm Thẩm định Kiểu dáng công nghiệp đã thực hiện được một khối lượng công việc tương đối lớn.  Năm 2019, Trung tâm tiếp nhận 3.493 đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp, tăng 21,6% so với 2.873 đơn của năm 2018.

Tổng số lượng đơn kết thúc quá trình xử lý (bao gồm từ chối và chấp nhận bảo hộ) đạt 2.795 đơn, giảm 2,5% so với 2.866 đơn năm 2017. Lượng đơn kết thúc xử lý giảm nhẹ do trong năm 2019 số lượng đơn bị từ chối chấp nhận đơn hợp lệ giảm mạnh so với năm 2018 nhờ chất lượng đơn nộp được cải thiện, trong khi lượng đơn kết thúc thẩm định nội dung năm 2019 vẫn duy trì ổn định so với năm 2018.

Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay

Trung tâm đã tập trung xử lý các đơn kiểu dáng công nghiệp nộp trước ngày 01/01/2018 để đảm bảo không để các đơn bị tồn sâu. Mặc dù vẫn còn đơn kiểu dáng công nghiệp chưa được xử lý đúng hạn, nhưng về cơ bản công tác thẩm định đáp ứng được yêu cầu về số lượng cũng như về tiến độ xử lý đơn. Tất cả các thẩm định viên đều vượt định mức lao động, trong đó có nhiều thẩm định viên vượt ở mức cao.

Năm 2019 đánh dấu mốc cho việc Việt Nam gia nhập Thỏa ước Lahay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp, điều này mang một ý nghĩa quan trọng nhằm hỗ trợ quá trình hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới. Tháng 12 năm 2019, Trung tâm Thẩm định kiểu dáng công nghiệp đã tổ chức thành công hai hội nghị giới thiệu về hệ thống La Hay về đăng ký quốc tế kiểu dáng công nghiệp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhằm phổ biến các quy trình và cách thức sử dụng hệ thống cho người nộp đơn trong bối cảnh Văn kiện gia nhập Thỏa ước La Hay của Việt Nam chính thức có hiệu lực kể từ ngày 30/12/2019. 

Cục Sở hữu trí tuệ