Th 5, 22/04/2021 | 17:09 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tọa đàm về Nâng cao chất lượng thẩm định và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng thẩm định đơn đăng ký sáng chế

Ngày 17 tháng 4 năm 2021, Trung tâm Thẩm định Sáng chế đã tổ chức Tọa đàm “Nâng cao chất lượng thẩm định và hoàn thiện Hệ thống quản lý chất lượng thẩm định đơn đăng ký sáng chế” tại Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng. Tọa đàm được tổ chức nhằm chia sẻ, thảo luận các giải pháp để cải thiện năng lực, nâng cao năng suất đồng thời có các biện pháp để quản lý, đảm bảo chất lượng của quy trình thẩm định.

Tham dự và chỉ đạo tọa đàm về phía Lãnh đạo Cục có ông Phan Ngân Sơn - Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ; về phía Đảng ủy Cục có ông Lê Huy Anh - Đảng ủy viên, Trưởng phòng Thực thi và Giải quyết khiếu nại; và đại diện Lãnh đạo của một số đơn vị trong Cục.

Trong thời gian qua, với chủ trương tiếp tục tăng cường công tác thẩm định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Đảng ủy và Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ đã thường xuyên đề ra những yêu cầu và chỉ đạo nhằm tạo ra sự chuyển biến căn bản trong công tác thẩm định. Để triển khai các yêu cầu và chỉ đạo đó, Trung tâm Thẩm định Sáng chế đã tham mưu và thực hiện một số giải pháp hướng đến việc nâng cao năng lực và trách nhiệm của từng vị trí trong quy trình công việc, chuẩn hóa từng công đoạn và tối ưu hóa toàn bộ quy trình để nâng cao hiệu quả. Những nỗ lực nêu trên đã tạo ra sự cải thiện đáng ghi nhận về kết quả thẩm định. Mặc dù đã có sự chuyển biến tích cực, tuy nhiên thời gian kết thúc thẩm định nội dung trung bình vẫn tương đối dài, số lượng đơn chưa kết thúc thẩm định còn tương đối lớn, và trong giai đoạn tiếp theo, với dự báo lượng đơn tiếp nhận hàng năm tiếp tục tăng, nhiệm vụ cấp thiết đặt ra là phải xác định rõ các mục tiêu, xây dựng các giải pháp cụ thể, chuẩn bị tốt các nguồn lực để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao đối với việc đăng ký bảo hộ sáng chế.

Với định hướng như vậy, các chuyên đề và nội dung thảo luận của tọa đàm tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề tồn tại trong công tác thẩm định, nguyên nhân và hạn chế; những vướng mắc về quy định cần nghiên cứu để thống nhất cách hiểu, áp dụng và bổ sung vào Quy chế; một số giải pháp nâng cao năng lực như mô hình thẩm định nhóm để giải quyết những trường hợp đơn phức tạp, cập nhật kiến thức công nghệ, thăm quan thực tế; xây dựng hệ thống quản lý chất lượng thẩm định để hoàn thiện quy trình tác nghiệp. Nhìn chung, nội dung các chuyên đề được chuẩn bị khá kỹ lưỡng, các vấn đề được nhìn nhận một cách khách quan, một số giải pháp như mô hình thẩm định nhóm, quản lý chất lượng thẩm định trên cơ sở tham khảo kết quả nước ngoài đã tính đến cả các điều kiện và khả năng thực hiện do vậy đã nhận được sự quan tâm và đánh giá cao về tính thiết thực và khả thi của các đại biểu tham dự. Trao đổi trong Tọa đàm, Phó Cục trưởng Phan Ngân Sơn cho rằng mô hình thẩm định nhóm đã được áp dụng ở các cơ quan thẩm định có uy tín và trong bối cảnh số lượng đơn phức tạp do sự giao thoa các lĩnh vực kỹ thuật, sự phát triển công nghệ mới mà Trung tâm cần giải quyết có xu hướng ngày càng tăng thì đây là hướng tiếp cận đúng và chắc chắn sẽ phát huy được hiệu quả. Ông Lê Huy Anh phát biểu đánh giá cao nỗ lực của Trung tâm trong việc nâng cao năng suất và chất lượng thẩm định. Đặc biệt, với tỷ lệ đơn kết thúc thẩm định nội dung/số yêu cầu thẩm định nội dung năm 2020 đạt 95,2% cho thấy các giải pháp Trung tâm đang thực hiện là đúng hướng và bước đầu đã mang lại một số hiệu quả rõ ràng.

Phát biểu kết luận Tọa đàm, Phó Cục trưởng Phan Ngân Sơn đánh giá cao các nội dung chuyên môn của Tọa đàm. Phó Cục trưởng nhấn mạnh, Trung tâm Thẩm định Sáng chế cần tổng hợp các vấn đề cấp thiết và các giải pháp cụ thể nhằm mục tiêu giảm thời gian thẩm định đơn đăng ký sáng chế trong thời gian tới, đặc biệt chú trọng vào việc giải quyết các đơn tồn sâu. Phó Cục trưởng cũng yêu cầu Trung tâm sớm hoàn thiện và triển khai các nội dung đã được đề xuất và thảo luận trong Tọa đàm, đặc biệt là các nội dung liên quan đến sửa đổi Quy chế và áp dụng thử nghiệm hệ thống quản lý chất lượng.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi Tọa đàm:

Ông Phan Ngân Sơn – Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ phát biểu tại Tọa đàm

Toàn cảnh Tọa đàm

Trung tâm Thẩm định Sáng chế