Th 6, 12/08/2022 | 17:59 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tập huấn cho cán bộ Cục Sở hữu trí tuệ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”

Ngày 09/8/2022, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức lớp tập huấn “Giới thiệu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ” cho cán bộ Cục SHTT với mục đích phổ biến những nội dung mới và thảo luận các vấn đề phục vụ công tác chuyên môn của Cục.

Với mục đích phổ biến các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được Quốc hội thông qua ngày 16/6/2022 cho cán bộ Cục SHTT, ngày 09/8/2022 Cục SHTT đã tổ chức lớp tập huấn “Giới thiệu về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ”.

Tham dự lớp tập huấn có Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí, các Phó Cục trưởng và tập thể lãnh đạo, cán bộ của 17 đơn vị trực thuộc Cục SHTT. Phát biểu khai mạc lớp tập huấn, Cục trưởng Đinh Hữu Phí nhấn mạnh vai trò và tầm quan trọng của việc sửa đổi, bổ sung Luật Sở hữu trí tuệ. Quá trình sửa đổi, bổ sung Luật SHTT có sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức  liên quan với mục đích thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của nhà nước trong bối cảnh mới, khắc phục những vướng mắc, bất cập trong thực tiễn thi hành Luật SHTT hơn 15 năm qua và đảm bảo thực hiện các cam kết quốc tế. Việc kịp thời phổ biến các nội dung sửa đổi, bổ sung là việc làm cần thiết và triển khai sớm, trước tiên là cho cán bộ Cục SHTT để đảm bảo hiểu và áp dụng đúng.

Báo cáo viên trình bày tại lớp tập huấn là các cán bộ của Phòng Pháp chế và Chính sách – những chuyên gia trực tiếp tham gia vào nghiên cứu, xây dựng dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT. Nội dung trình bày tại lớp tập huấn từ các vấn đề tổng quan đến từng đối tượng của quyền sở hữu công nghiệp: sáng chế, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ gắn liền với công tác chuyên môn của Cục SHTT. Phần thảo luận dưới sự chủ trì của các Phó Cục trưởng nhận được nhiều yêu cầu giải đáp thắc mắc cũng như các ý kiến thảo luận về những nội dung cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện chính sách, pháp luật và triển khai công tác chuyên môn trong Cục SHTT theo quy định mới.

Để đảm bảo các nội dung của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ được triển khai đúng trong thực tiễn, thời gian tới Cục SHTT sẽ phối hợp với các cơ quan, tổ chức tiếp tục phổ biến Luật cho các nhóm chủ thể có liên quan, đồng thời tiếp tục xây dựng các văn bản hướng dẫn chi tiết theo kế hoạch. 

 

Một số hình ảnh của Lớp tập huấn:

Cục trưởng Cục SHTT Đinh Hữu Phí phát biểu khai mạc lớp tập huấn

 

Các đại biểu tham dự lớp tập huấn

 

Báo cáo viên tại lớp tập huấn

 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU, ĐÀO TẠO VÀ HỖ TRỢ TƯ VẤN