Th 5, 28/05/2020 | 15:12 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Bạc Liêu

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Bạc Liêu đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Bạc Liêu đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2008-00875   Tổ hợp dụng cụ điều khiển từ xa Lâm Đình Bảo
2 1-2011-01234   Công tắc đèn điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại Lâm Đình Bảo
3 1-2011-02982   Tàu đánh cá chống chìm bằng compozit Công ty TNHH một thành viên Chân Trời Mới - Phần Lan - FRP
4 1-2014-01406   Hộp số xe máy cho người khuyết tật Phan Văn Bảy
5 1-2014-03514   Dây chuyền xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên ANA Bạc Liêu
6 1-2017-03004   Hồ nuôi trồng thủy sản Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại Khôi Nguyên NVK
7 1-2019-03171   Cơ cấu lắp ghép vật liệu dạng tấm sử dụng động cơ điện Võ Văn Đúng
8 1-2019-03518   Thiết bị kẹp và nâng lắp dựng các tấm vật liệu Võ Văn Đúng
9 1-2019-03686   Cơ cấu kẹp vật liệu có thể thay đổi góc kẹp Võ Văn Đúng

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Bạc Liêu đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2008-00196   Máy bơm nước một pha Ngô Minh Lê
2 2-2013-00176   Phương pháp sản xuất tôm đông lạnh Công ty TNHH MTV chế biến thuỷ hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú
3 2-2015-00189 2-0001318 Công tắc đèn điều khiển từ xa bằng tia hồng ngoại Lâm Đình Bảo
4 2-2018-00089 2-0001736 Hồ nuôi trồng thủy sản Công ty TNHH MTV sản xuất dịch vụ thương mại Khôi Nguyên NVK
5 2-2019-00057   Cơ cấu lắp ghép vật liệu dạng tấm Võ Văn Đúng
6 2-2019-00386   Thiết bị kẹp Võ Văn Đúng
7 2-2019-00414   Cơ cấu kẹp vật liệu xây dựng Võ Văn Đúng
8 2-2019-00592   Thiết bị kẹp đôi gắp tấm vật liệu xây dựng Võ Văn Đúng

 

Cục Sở hữu trí tuệ