Th 5, 28/05/2020 | 15:13 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Bình Định

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Bình Định đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Bình Định đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2005-00161   Bộ bảng viết từ tính Nguyễn Đình Nhơn
2 1-2006-01269 1-0007932 Quy trình sản xuất chế phẩm nhiên liệu diesel sinh học từ dầu phế thải sinh học Phạm Văn Đức 
3 1-2008-02799   Khóa nam châm Công ty TNHH ESP
4 1-2009-00653   Thiết bị cắt tách vỏ cứng hạt điều tự động Mai Vĩnh Thạnh
5 1-2009-02066   Dụng cụ cắt tỉa cành  Nguyễn Kim Chính
6 1-2010-01923   Quy trình sản xuất nhiên liệu động cơ Dương Văn Dũng
7 1-2010-02952   Dụng cụ cắt tỉa cành và dụng cụ bao trái Nguyễn Kim Chính
8 1-2011-00095   Quy trình sản xuất nhiên liệu động cơ trên cơ sở xăng và etanol và nhiên liệu động cơ được sản xuất theo quy trình này Dương Văn Dũng
9 1-2012-02535   Quy trình than hóa trấu rời Mai Thị Thanh
10 1-2013-02697   Máy xử lý rác thải tổng hợp Trần Thái Hùng
11 1-2013-03073   Viên than tổ kiến Mai Thị Thanh
12 1-2014-00053   Viên than dạng tổ kiến dùng cho bếp khí hóa than thành hỗn hợp khí cháy Mai Thị Thanh
13 1-2015-01423   Thiết bị tạo phân bón đa thành phần dạng hạt Công ty Cổ phần Phân bón và Dịch vụ Tổng hợp Bình Định
14 1-2016-02070   Thiết bị sản xuất than sinh học dạng nung liên tục Công ty cổ phần phân bón và dịch vụ tổng hợp Bình Định
15 1-2017-00506   Phương pháp chế biến sữa hạt điều Công ty TNHH sản xuất thương mại Lưu Ngãi
16 1-2017-05287   Ghế đa năng Lương Quang Khánh
17 1-2018-01042   Bầu đối lưu khí đa hướng Lương Quang Khánh
18 1-2018-04220   Hộp kết cấu tạo chuyển động cho biển vẫy quảng cáo Nguyễn Hữu Phát 

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Bình Định đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2004-00093 2-0000484 Thiết bị hấp hạt điều liên tục Trần Văn Sum 
2 2-2006-00094   Bộ bảng viết từ tính Nguyễn Đình Nhơn
3 2-2006-00204   Máy gặt đập liên hợp Hồ Duy Minh Đức
4 2-2007-00184   Nồi xông hơi Nguyễn Văn Thủy
5 2-2012-00054   Cải tiến kỹ thuật nâng cao chất lượng cây giống Keo lai (Acacia hybrid) trong phương pháp giâm hom Phan Thị Hạnh
6 2-2012-00063   Quy trình sản xuất thuốc nam hỗ trợ chữa bệnh thận Công ty TNHH dược liệu Hưng Dung
7 2-2012-00098 2-0001000 Quy trình sản xuất nhiên liệu động cơ trên cơ sở xăng và etanol và nhiên liệu động cơ sản xuất được theo quy trình này Dương Văn Dũng
8 2-2012-00254 2-0001151 Thiết bị cắt tách vỏ cứng hạt điều tự động Mai Vĩnh Thạnh
9 2-2018-00456   Phương pháp sản xuất khí nóng sạch từ lò than gián tiếp dùng để sấy muối kiểu thềm động liên tục Công ty Cổ phần Muối và Thực phẩm Bình Định

 

Cục Sở hữu trí tuệ