Th 5, 28/05/2020 | 15:19 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Gia Lai

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Gia Lai đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Gia Lai đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2006-00106   Thiết bị bóc vỏ và xử lý sản phẩm nông nghiệp dạng củ Nguyễn Linh 
2 1-2006-01821   Thiết kế: Thiết bị bay một động cơ, một chong chóng, thiết bị bay hai động cơ, hai chong chóng Võ Minh Sơn 
3 1-2007-00778   Quy trình chế tạo gạch bê tông phát quang Lê Thiện Đông 
4 1-2010-03405   Máy đào đất Đỗ Đức Quang
5 1-2010-03406   Máy thu hoạch cà phê Đỗ Đức Quang
6 1-2013-02412 1-0019972 Thiết bị xử lý củ quả dạng dài Nguyễn Linh
7 1-2014-03704   Guồng quay nước trụ đứng Nguyễn Duy Sâm
8 1-2018-03825   Phương pháp sản xuất phân bón sinh học từ quả chuối và sản phẩm phân bón được sản xuất theo phương pháp này Nguyễn Quốc Tư
9 1-2018-04411   Máy gọt vỏ củ sắn Nguyễn Linh
10 1-2019-03496   Phương pháp sản xuất phân bón sinh học từ quả chuối và sản phẩm phân bón được sản xuất theo phương pháp này Nguyễn Quốc Tư

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Gia Lai đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2011-00136   Bộ dụng cụ trồng rau sạch bằng phương pháp thủy canh trên mặt phẳng đứng Nguyễn Văn Quy
2 2-2015-00007 2-0001440 Quy trình sản xuất trà thảo dược và trà thảo dược thu được từ quy trình này Công ty Cổ phần Travi
3 2-2017-00131 2-0002172 Phương pháp thu gom mật ong nguyên bánh tổ Đặng Thành Tình
4 2-2017-00364   Khung võng xếp nhanh và nhỏ gọn Võ Minh Sơn

 

Cục Sở hữu trí tuệ