Th 5, 28/05/2020 | 15:21 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Hòa Bình

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Hòa Bình đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Hòa Bình đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2004-01407   Trà hòa tan chứa xạ đen (Celastrus hindsu benth celastraceae) Đinh Thị Phiển 
2 1-2004-01408   Thuốc hỗ trợ điều trị ung thư chứa xạ đen (Celastrus hindsu benth celastraceae) UT1 Đinh Thị Phiển 
3 1-2004-01409   Trà túi lọc chứa xạ đen (Celastrus hindsu benth celastraceae) Đinh Thị Phiển 
4 1-2004-01417   Thuốc hỗ trợ điều trị ung thư chứa xạ đen (Celastrus hindsu benth celastraceae) UT2 Đinh Thị Phiển 
5 1-2005-00698   Quy trình chiết xuất  Celastrol dạng rắn từ xạ đen (CELASTRUS HINDSU BENTH CELASTRACEAE), CELASTROL chiết xuất được từ quy trình này và sử dụng nó  Đinh Thị Phiển 
6 1-2010-03341   Bộ càng chữ U chống vặn dùng cho xe ben tự đổ Công ty trách nhiệm hữu hạn Minh Ngọc CNC
7 1-2012-03662   Bạt che xe máy đa năng Huỳnh Thành Long
8 1-2014-00648   Tàu lặn không sử dụng động cơ nổ Nguyễn Đạt Nhơn
9 1-2014-02463   Hệ thống quản lý chính xác dựa trên việc đóng ngắt nguồn điện EMS Phạm Đình Mẫn
10 1-2015-04636   Động cơ nhiệt Huỳnh Thành Long
11 1-2016-00914   Thiết bị đưa nước lên cao sử dụng sức nước Phạm Đình Mẫn
12 1-2017-03730   Thiết bị chuyển động bằng gió để tạo ra điện Nguyễn Đạt Nhơn
13 1-2017-04992   Hợp chất 4-hydroxy-3-[4-(2-hydroxyetyl)-phenoxy]-benzaldehyt và phương pháp tách chiết hợp chất này từ lá cây xạ đen Ehretia asperula Zoll. & Mor. Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Hòa Bình

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Hòa Bình đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2006-00064   Quy trình sản xuất cao mềm xạ đen và cao mềm xạ đen Đinh Thị Phiển 
2 2-2008-00267 2-0000769 Trà hoà tan chứa xạ đen Đinh Thị Phiển
3 2-2008-00268 2-0000770 Trà túi lọc chứa xạ đen Đinh Thị Phiển
4 2-2009-00025 2-0000771 Thuốc hỗ trợ điều trị ung thư chứa xạ đen Đinh Thị Phiển
5 2-2009-00026 2-0000772 Thuốc hỗ trợ điều trị ung thư chứa xạ đen Đinh Thị Phiển
6 2-2014-00294   Động cơ nhiệt Huỳnh Thành Long
7 2-2018-00341 2-0001915 Bạt che xe máy đa năng Huỳnh Thành Long

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất