Th 5, 28/05/2020 | 15:23 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Lạng Sơn

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Lạng Sơn đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Lạng Sơn đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-1998-00059   Phương pháp sản xuất CANCI CACBOMAT (CaC03) cao cấp siêu mịn Nguyễn Duy Minh
2 1-2006-01275   Động cơ VC Nguyễn Ngọc Cường 
3 1-2014-03218   Ghế ngủ cho người thân Hà Văn Học
4 1-2015-03555   Máy bún phở miến tươi khô đa năng Nguyễn Đức Đoàn
5 1-2017-01213   Hệ thống bể khí sinh học để xử lý chất thải và tạo ra khí sinh học Công ty TNHH MTV lắp đặt và thương mại Xuân Tùng
6 1-2018-00792   Máy khoan lỗ trồng cây hoa gạo đỏ Công ty TNHH Hoa Gạo Đỏ
7 1-2018-01867   Túi giả trên trang phục của phụ nữ sau sinh Lành Bích Ngọc
8 1-2019-02089   Hệ thống tự hành và phương pháp tạo ra năng lượng Đoàn Trác Hương
9 1-2019-02417   Hệ thống tự hành và phương pháp chuyển đổi năng lượng Đoàn Trác Khương
10 1-2019-03665   Máy rửa bát Triệu Văn Nháng

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Lạng Sơn đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2017-00088 2-0002124 Hệ thống bể khí sinh học để xử lý chất thải và tạo ra khí sinh học sạch Công ty TNHH MTV lắp đặt và thương mại Xuân Tùng

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất