Th 5, 28/05/2020 | 15:25 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Ninh Bình

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Ninh Bình đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Ninh Bình đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-1997-00509   Thuyết địa tâm, sự vận chuyển của trái đất, mặt trăng và mặt trời trong vũ trụ Màn Duy Lộc
2 1-2003-00733 1-0005607 Bơm vô ống Đỗ Văn Trường
3 1-2010-02684   Hệ thống cấp vật liệu nhanh và không gây bụi Nguyễn Quang Tín
4 1-2015-02312   Máy chiết rót đồng loạt Bùi Phúc Mạnh
5 1-2015-02923   Hệ thống mở van chữa cháy tự động Đinh Văn Thắng
6 1-2015-03390   Hệ thống van chữa cháy tự động Đinh Văn Thắng
7 1-2015-03979   Cơ cấu lái sà lan Công ty TNHH Dương Giang
8 1-2016-01988 1-0018116 Cầu vượt bộ hành Nguyễn Tăng Cường
9 1-2016-02552   Máy ép cọc nhồi đa năng bằng phương pháp ép tĩnh Nguyễn Tăng Cường
10 1-2016-04245   Quy trình tái chế lốp xe có sử dụng lò lưu hóa Công ty TNHH Thương mại và Phát triển Duy Hưng
11 1-2016-05045   Phương pháp cứu nạn tàu mắc cạn trên biển bằng phương pháp thủ công Công ty Cổ phần Gạch Kim Chính
12 1-2017-00440   Phương pháp thi công xây tường gạch vữa xi măng dưới nước Công ty Cổ phần gạch Kim Chính
13 1-2017-00441   Phương pháp làm đường giao thông bằng bê tông đá hộc Công ty Cổ phần gạch Kim Chính
14 1-2017-00442   Phương pháp thi công hoành triệt cống qua đê, qua đường giao thông bằng vật liệu tứ hợp Công ty Cổ phần gạch Kim Chính
15 1-2017-00923 1-0020751 Cấu kiện bê tông cốt thép dùng cho công trình thủy Nguyễn Tăng Cường
16 1-2017-00958 1-0020752 Thiết bị chắn sóng Nguyễn Tăng Cường
17 1-2017-01278   Hệ thống bơm chống ngập Nguyễn Tăng Cường
18 1-2017-01706 1-0019226 Hệ thống phát điện dùng nguyên lý đẩy nổi Nguyễn Tăng Cường
19 1-2017-01770 1-0019227 Palet bê tông đá chắn sóng và chống xói lở Nguyễn Tăng Cường
20 1-2017-01906 1-0019228 Kết cấu và công trình tiêu sóng tạo bồi Nguyễn Tăng Cường
21 1-2017-02185 1-0019229 Kết cấu mảng bê tông tự lựa Nguyễn Tăng Cường
22 1-2018-03857   Cống hộp đa năng Nguyễn Tăng Cường
23 1-2018-05174   Ghế đa năng Bùi Phúc Mạnh
24 1-2018-05346   Thiết bị thái, băm, nghiền, xay, vắt liên hoàn đa năng Lương Xuân Khẩn
25 1-2018-05778   Phương pháp sản xuất vôi bằng lò tuynel Dương Văn Đôn 
26 1-2019-04827   Bộ thiết bị thông tin vô tuyến để nhận dạng pha của phụ tải điện Quách Việt Dũng

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Ninh Bình đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-1995-00357 2-0000163 Phương pháp sản xuất cốc Nguyễn Xuân Hanh
2 2-2000-00035 2-0000443 Thiết bị rót clinke di động Công ty vận tải và xếp dỡ đường thuỷ nội địa
3 2-2001-00009 2-0000325 Lò cao sản xuất phân lân nung chảy Công ty phân lân Ninh Bình
4 2-2003-00028 2-0000471 Thiết bị làm sạch bề mặt kim loại Xí nghiệp cơ khí Quang Trung
5 2-2003-00074 2-0000475 Thiết bị bốc xếp hàng bao Công ty vận tải và xếp dỡ đường thuỷ nội địa
6 2-2008-00017   Cụm chi tiết treo mũ bảo hiểm vào xe máy chống cắt phá Nguyễn Trung Kiên
7 2-2010-00212   Máy ép nén cọc nhồi đa năng Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung
8 2-2010-00213 2-0001414 Kết cấu mũi cọc và áo cọc nhồi Nguyễn Mạnh Hùng
9 2-2011-00074 2-0001075 Hệ thống phát điện bằng năng lượng sóng biển Xí nghiệp cơ khí Quang Trung
10 2-2012-00089   Phương pháp đóng bánh than cám sử dụng thay cho than kíp lê, than cốc Hoàng Đại Hải
11 2-2012-00090   Hệ thống thông gió dùng cho lò nung vôi Hoàng Đại Hải
12 2-2013-00120   Hệ thống xử lý rác thải liên hoàn Công ty cổ phần gạch Kim Chính
13 2-2013-00190   Cải tạo môi trường nước thải sinh hoạt cho các thành phố Hoàng Đại Hải
14 2-2013-00191   Không dùng lồng vẫn nuôi thả cá trên sông Hoàng Đại Hải
15 2-2013-00219   Phương pháp sản xuất gạch tuynel bằng xỉ than cacbon Công ty Cổ phần gạch Kim Chính
16 2-2013-00271   Phương pháp xử lý đá xít thải Công ty cổ phần gạch Kim Chính
17 2-2013-00309   Phương pháp cứu nạn tầu mắc cạn trên biển bằng phương pháp thủ công Công ty cổ phần gạch Kim Chính
18 2-2014-00260 2-0001770 Môđun giàn khung mặt cầu dùng cho cầu treo dây võng Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung
19 2-2014-00261 2-0001771 Hệ thống neo cáp chủ dùng cho cầu treo dây võng Công ty cổ phần tập đoàn công nghiệp Quang Trung
20 2-2015-00215 2-0001322 Hệ thống cấp vật liệu nhanh và không gây bụi Nguyễn Quang Tín
21 2-2016-00243 2-0001624 Hệ thống chống úng ngập Nguyễn Tăng Cường
22 2-2017-00064   Cọc ép kiểu vít xoắn Nguyễn Tăng Cường
23 2-2017-00338 2-0001652 Hệ thống bơm chống ngập Nguyễn Tăng Cường
24 2-2017-00342 2-0001665 Cơ cấu lái sà lan Công ty TNHH Dương Giang
25 2-2018-00338   Hệ thống bơm chống ngập đô thị Nguyễn Tăng Cường
26 2-2019-00026   Kết cấu tiêu sóng, tạo bồi Nguyễn Tăng Cường
27 2-2019-00027   Kết cấu tiêu sóng, tạo bồi Nguyễn Tăng Cường

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất