Th 5, 28/05/2020 | 15:26 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Quảng Bình

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Quảng Bình đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Quảng Bình đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-1996-90247   Mồi dệt muỗi Hà Thị Quyên
2 1-2004-01280   Biện pháp giữ sạch nước giếng ở vùng bị lũ lụt Lê Văn Thưa
3 1-2006-01989   Máy hút dự trữ áp lực âm Phan Xuân Khôi
4 1-2008-00044 1-0007333 Phương pháp xác định góc mái dốc ổn định trượt trong đất đá không đồng nhất Nguyễn Đức Lý
5 1-2008-00045 1-0007334 Quy trình xác lập, phân vùng giới hạn trượt lở đất đá không đồng nhất trên sườn dốc vùng núi Nguyễn Đức Lý
6 1-2008-01979   Động cơ điện một chiều  Công ty liên doanh Vina Siam
7 1-2008-02383   Thanh trượt nâng hạ vòi hoa sen Trần Xuân Nhật
8 1-2015-02711 1-0021347 Thiết bị kiểm tra ray đường sắt Đặng Văn Lâm
9 1-2016-03422   Gọng kỳ lưng Võ Ngọc Sơn
10 1-2017-02584   Phương pháp thiết kế móng bè - cọc Nguyễn Ngọc Tình
11 1-2018-01965   Cửa mái thông gió chống bão và phương pháp xác định diện tích thông gió và bố trí cửa mái thông gió chống bão cho công trình dân dụng Nguyễn Ngọc Tình
12 1-2020-00262   Phương pháp xác định diện tích thông gió và bố trí cửa mái thông gió chống bão cho công trình dân dụng Nguyễn Ngọc Tình

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Quảng Bình đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2008-00008 2-0000688 Máy hút dự trữ áp lực âm Phan Xuân Khôi
2 2-2014-00021   Bàn chải đánh răng đa năng Võ Ngọc Sơn
3 2-2014-00277   Tem đa năng Mai Ngọc Bình
4 2-2015-00069   Máy phát điện mỏng có đĩa stato kẹp giữa hai đĩa roto bằng nam châm vĩnh cửu đất hiếm có dạng đĩa phẳng Công ty TNHH xây dựng tổng hợp Đại Phong

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất