Th 5, 28/05/2020 | 15:27 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Quảng Ngãi

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Quảng Ngãi đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Quảng Ngãi đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2003-00938 1-0007305 Thiết bị chưng cất chất lỏng Huỳnh Thanh Lạc
2 1-2007-00999   Máy sơn tường tự động Lê Trung Minh Quân 
3 1-2008-01920 1-0020006 Máy trồng mía hai hàng Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi
4 1-2009-01018   Máy rạch hàng, bón phân, lấp đất, đánh dấu vị trí để trồng cà phê Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi
5 1-2009-01019   Máy chăm sóc mía một hàng Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi
6 1-2009-01020   Máy bốc mía Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi
7 1-2009-02600   Giải pháp kết nối tôn và xà gỗ không sử dụng đinh Nguyễn Văn Sĩ
8 1-2011-00906   Máy phay đất trục đứng Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi
9 1-2011-01021   Máy ép dập mía và tiếp nạp bã mía dạng tấm Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi
10 1-2011-02221   Phao đồng hành Đỗ Cẩm Linh
11 1-2012-01968   Cơ cấu hấp thụ xung lực Phạm Đình Nghĩa
12 1-2013-00829 1-0016492 Đê di động dạng ống sử dụng được nhiều lần Công ty Cổ phần Cơ điện Môi trường LILAMA
13 1-2015-00222   Gạch không nung Công ty Cổ phần Cơ - Điện - Môi trường Lilama
14 1-2017-01611   Quy trình chuyển hóa rác thải sinh hoạt thành than bằng phương pháp thủy nhiệt Công ty Cổ phần Cơ điện Môi trường LILAMA (LILAMA EME)
15 1-2017-02983   Dép xăng-đan có quai tháo lắp được Nguyễn Đình Bảo
16 1-2017-04203   Phương pháp sản xuất gạch bông có hoa văn bằng kim loại Công ty TNHH MTV BONGTILES
17 1-2018-03422   Chữ quảng cáo chuyển động Võ Trường 
18 1-2018-03581   Biển vẫy quảng cáo vỉa hè chuyển động Võ Trường 
19 1-2018-04041   Lò đốt rác Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường MD 
20 1-2019-02229   Thiết bị đóng gói tự động Công ty cổ phần gạch ngói Đất Việt
21 1-2019-02411   Lò đốt rác Công ty TNHH thương mại và công nghệ môi trường MD
22 1-2019-03547   Hệ thống xi phông tự động làm sạch hồ nuôi tôm Công ty TNHH dịch vụ kỹ thuật Nam Ngân

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Quảng Ngãi đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2006-00194   Phương pháp cải tiến trong sản xuất muối ăn từ nước biển hoặc nước mặn sử dụng bể lắng lọc và nền khu kết tinh bằng xi măng chịu mặn Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Dược - Vật tư y tế Quảng Ngãi 
2 2-2009-00250 2-0001001 Tấm tôn có rãnh kỹ thuật Nguyễn Văn Sĩ 
3 2-2011-00257 2-0001061 Phao cứu sinh có lồng Đỗ Cẩm Linh
4 2-2013-00006   Chốt giữ cánh cửa Trần Trung
5 2-2016-00330   Quy trình sản xuất etanol bằng cách sử dụng nguyên liệu hỗn hợp sắn tươi và sắn khô Công ty CP nhiên liệu sinh học dầu khí miền Trung (BSR-BF)
6 2-2019-00198 2-0002119 Quy trình thủy nhiệt để chuyển hóa rác thải sinh hoạt thành than Công ty Cổ phần Cơ Điện Môi trường Lilama (LILAMA EME)

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất