Th 5, 28/05/2020 | 15:47 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Sáng chế - Giải pháp hữu ích của tỉnh Tuyên Quang

Danh sách đơn đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích của tỉnh Tuyên Quang đã được công bố đến hết 31/12/2019

Danh sách đơn đăng ký sáng chế của tỉnh Tuyên Quang đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền sáng chế)
STT Số đơn Số bằng Tên sáng chế Chủ đơn
1 1-2006-01577   Mũi khoan xoay cầu Công ty Cơ khí - Hoá chất 13
2 1-2008-01517 1-0011979 Thiết bị đun nước gia dụng Hoàng Đức Dũng
3 1-2012-01520   Hệ thống hóa khí kiểu hút Lê Quang Chiến
4 1-2013-00863   Thiết bị hỗ trợ quay đầu xe ôtô Nguyễn Ngọc Tuyến
5 1-2013-02760   Hệ thống tuabin chất lưu quay tròn nhờ các phản áp lực và áp lực Trần Doãn Hoà
6 1-2014-00162   Động cơ pittông đẩy khi đang quay tròn Trần Doãn Hoà
7 1-2015-00049   Hệ thống động cơ pít tông quay khi đang quay tròn Trần Doãn Hoà
8 1-2015-00204   Hệ thống tưới ngầm mao dẫn Đỗ Đức Tiến
9 1-2015-00237   Vật liệu dẫn nước - mao dẫn Đỗ Đức Tiến

 

Danh sách đơn đăng ký giải pháp hữu ích của tỉnh Tuyên Quang đã được công bố đến hết 31/12/2019 (các đơn có số bằng tương ứng có nghĩa là đã được cấp bằng độc quyền giải pháp hữu ích)
STT Số đơn Số bằng Tên giải pháp hữu ích Chủ đơn
1 2-2008-00213   Công nghệ xử lý bề mặt kim loại của chi tiết máy để làm giảm nhiên liệu, tăng công suất và tuổi thọ cho động cơ sử dụng xăng và dầu Đinh Văn Sáng
2 2-2019-00247   Hỗn hợp thấm hút, khử trùng phân, chất thải có dịch lỏng nơi công cộng Ma Đức Hoàng

 

Cục Sở hữu trí tuệTin mới nhất