Th 6, 12/01/2024 | 16:21 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham gia Khảo sát về Chương trình nghị sự Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sau năm 2025

Để đánh giá tiến độ của Kế hoạch Tổng thể Xây dựng Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) 2025 và chuẩn bị cho tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau năm 2025, Ban Thư ký ASEAN với sự hỗ trợ của Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á và GIZ, đang tiến hành một cuộc khảo sát để thu thập ý kiến đánh giá về AEC.

Cuộc khảo sát này phục vụ nhiều mục đích. Thứ nhất, cuộc khảo sát mong muốn có được hiểu biết rõ hơn về nhận thức của cộng động về AEC. Thứ hai, cuộc khảo sát nhằm mục đích đánh giá mức độ đóng góp của hội nhập kinh tế ASEAN cho nền kinh tế khu vực trong thập kỷ qua. Cuối cùng, cuộc khảo sát mong muốn tạo một “sân chơi” để người tham gia khảo sát bày tỏ quan điểm và nguyện vọng về các ưu tiên và Chương trình nghị sự sau năm 2025 của AEC.

Cuộc khảo sát hướng đến đa dạng các đối tượng tham gia thuộc nhiều lĩnh vực và các nhóm cộng đồng khác nhau trong các nước ASEAN, từ người dân nói chung, tới đại diện cộng đồng doanh nghiệp, tới doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME), các học viện, tổ chức xã hội dân sự, cộng đồng những người yếu thế, bị thiệt thòi như người khuyết tật, tới phụ nữ, người lao động, nông dân, ngư dân và các cộng đồng liên quan khác.

Đường dẫn tham gia khảo sát như sau:

https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSfwvYqQXGUSAjUI8z1LBRFZbI1tOSJxnj2Opp2MzWerHzlQag/viewform?usp=send_form

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các tổ chức, cá nhân quan tâm tham gia Cuộc khảo sát này./.

Trung tâm Nghiên Cứu, Đào Tạo và Hỗ Trợ, Tư Vấn