Th 4, 05/09/2012 | 17:38 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Số liệu thống kê đơn và bằng SHCN của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2012

Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2012...

Thống kê số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và văn bằng bảo hộ cấp ra của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 6 tháng đầu năm 2012.
Bảng thống kê có thể tải về tại đây.
Cục SHTT