Th 6, 17/05/2024 | 16:03 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo kết quả phúc khảo Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022

Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo kết quả phúc khảo Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2022 đã được phê duyệt, kết quả của từng thí sinh được Cục Sở hữu trí tuệ gửi qua đường bưu điện.

Trường hợp không nhận thông báo kết quả, thí sinh có thể gửi đề nghị (ghi rõ họ và tên, số báo danh của mình tại phần tiêu đề của thư) qua địa chỉ hòm thư điện tử: phapche.chinhsach@ipvietnam.gov.vn hoặc điện thoại trực tiếp theo số: 024.38583069 (máy lẻ 1217) để được cung cấp thông tin.

Cục sở hữu trí tuệ!