Th 4, 20/12/2023 | 13:40 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Cục Sở hữu trí tuệ có nhu cầu tuyển dụng nhân sự làm việc tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu: 01 Nhân viên thủ quỹ

- Hình thức: Tiếp nhận công chức/viên chức

- Thời gian nộp hồ sơ: Từ ngày 18/12/2023 đến hết ngày 08/01/2024.

 

Chi tiết thông báo xem tại đây

Mẫu đơn đăng ký dự tuyển xem tại đây.

Trân trọng./.

Cục Sở hữu trí tuệ!