Th 4, 24/02/2021 | 13:45 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Dự thảo Thông tư quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, Bộ Khoa học và Công nghệ đã xây dựng dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quản lý Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Khoa học và Công nghệ trân trọng đề nghị tổ chức, cá nhân nghiên cứu và cho ý kiến đối với dự thảo Thông tư.

Văn bản góp ý xin gửi về Bộ Khoa học và Công nghệ (qua Cục Sở hữu trí tuệ), địa chỉ: 386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội, điện thoại liên hệ 0243.5571843, email: tthotrotuvan@ipvietnam.gov.vn trước ngày 15/3/2021 để tổng hợp và tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Trân trọng cảm ơn./.

File đính kèm:
du-thao-thong-tu

phu-luc

Cục Sở hữu trí tuệ