Th 3, 12/01/2021 | 16:18 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Đề nghị góp ý Dự thảo Thông tư và Bản giải trình các nội dung Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030

Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải Dự thảo Thông tư và Bản giải trình các nội dung Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 để các cá nhân, tổ chức nghiên cứu và cho ý kiến góp ý trước ngày 22/01/2021.

Thực hiện Quyết định số 2205/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Sở hữu trí tuệ được giao chủ trì xây dựng Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030.

Để hoàn thiện, phối hợp với các đơn vị có liên quan trình Bộ trưởng Bộ KH&CN xem xét, ký ban hành, Cục Sở hữu trí tuệ đăng tải Dự thảo Thông tưBản giải trình các nội dung Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030 để các cá nhân, tổ chức nghiên cứu và cho ý kiến góp ý trước ngày 22/01/2021.

Tài liệu gửi kèm:

- Công văn số 84/SHTT-NĐHT ngày 08/01/2021 về việc góp ý Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

Dự thảo Thông tư;

Bản giải trình các nội dung Dự thảo Thông tư quy định quản lý thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030;

- Các  biểu mẫu.

 

Văn bản góp ý đề nghị gửi về:

Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
ĐT: 0243.5571843; Email: tthotrotuvan@ipvietnam.gov.vn


Trân trọng cảm ơn!

Cục Sở hữu trí tuệ