Th 7, 05/09/2020 | 17:02 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo khôi phục hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn SHCN trực tiếp tại Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng

Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo số 11234 /TB-SHTT ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc khôi phục hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn sở hữu công nghiệp trực tiếp tại Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Thành phố Đà Nẵng từ ngày 07/9/2020.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ và UBND Thành phố Đà Nẵng, ngày 28/7/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã có Thông báo số 9840/TB-SHTT tạm dừng hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn sở hữu công nghiệp (SHCN) trực tiếp tại trụ sở Văn phòng đại diện của Cục tại Thành phố Đà Nẵng.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Thành phố Đà Nẵng tại Văn bản số 5896/UBND-VHXH ngày 04/9/2020 về việc chuyển trạng thái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố, Cục Sở hữu trí tuệ thông báo khôi phục hoạt động tư vấn và tiếp nhận đơn SHCN trực tiếp tại Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng (tại tầng 3, số 135 đường Minh Mạng, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) từ ngày 07/9/2020.

Cục Sở hữu trí tuệ yêu cầu Văn phòng đại diện tại Thành phố Đà Nẵng, Người nộp đơn và các tổ chức, cá nhân liên quan nghiêm túc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND Thành phố Đà Nẵng tại Văn bản số 5896/UBND-VHXH ngày 04/9/2020.

Toàn văn Thông báo số 11234 /TB-SHTT có thể tải về tại đây.
Trân trọng thông báo./.

Cục Sở hữu trí tuệ