Th 2, 07/10/2019 | 09:06 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020

Thông báo về việc tổ chức tiếp nhận Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau” thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo về việc tổ chức tiếp nhận Hồ sơ đăng ký chủ trì thực hiện dự án thuộc Chương trình phát triển tài sản trí tuệ để thực hiện từ năm 2020. Dự án được phê duyệt kèm theo Quyết định số 2791/QĐ-BKHCN ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể là:

(i) Tên dự án: Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau.

(ii) Mục tiêu:

- Bảo hộ thành công chỉ dẫn địa lý “Cà Mau” cho sản phẩm tôm sú của tỉnh Cà Mau nhằm bảo vệ danh tiếng, giá trị sản phẩm và góp phần phát triển kinh tế-xã hội của địa phương;

- Xây dựng được cơ sở pháp lý và hệ thống công cụ phục vụ việc quản lý và kiểm soát sản phẩm được bảo hộ chỉ dẫn địa lý.

Tài liệu liên quan:

1. Quyết định số 2791/QĐ-BKHCN ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

2. Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ.

Trân trọng cảm ơn./.