Th 6, 10/06/2022 | 17:00 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự hội thảo trực tuyến về định giá quyền sở hữu trí tuệ trong khu vực ASEAN

Mời tham dự hội thảo trực tuyến về định giá quyền sở hữu trí tuệ (SHTT) trong khu vực ASEAN theo hình thức trực tuyến vào ngày 13/6/2022.

Với sự hỗ trợ của Viện Phát triển Hàn Quốc (Korean Development Institute - KDI), ASEAN tiến hành nghiên cứu các ví dụ điển hình về định giá quyền SHTT của các nước ASEAN. Nhằm chia sẻ quá trình nghiên cứu đến thời điểm hiện tại, cũng như tiếp tục hiệu chỉnh kế hoạch nghiên cứu trong giai đoạn tiếp theo, Ban thư ký ASEAN sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến với thông tin như sau:

            -  Chủ đề:  Interim Reporting Seminar on IP Valuation

            -  Thời gian: 12h30 - 15h30 ngày 13/6/2022.

            -  Hình thức: trực tuyến.

            -  Ngôn ngữ: tiếng Anh.

Các tổ chức, cá nhân quan tâm tới nội dung của hội thảo tham dự theo đường link sau:

            -  Zoom Link: 

https://us02web.zoom.us/j/84733872755?pwd=a3UxSVArKys4bkg2VWUrR1pIaktZZz09

            -   ID: 847 3387 2755 / PW: 220613

            

         Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn