Th 3, 30/07/2019 | 17:14 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019

Thông báo về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019...

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019 tổ chức tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn văn Thông báo số 14779/TB-SHTT ngày 29 tháng 07 năm 2019 về danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự Kỳ kiểm tra nghiệp vụ đại diện sở hữu công nghiệp năm 2019 có thể tải về tại đây.

 

Phòng Pháp chế và Chính sách