Th 6, 21/02/2020 | 16:31 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc đề nghị các Sở KH&CN cung cấp thông tin về hoạt động bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ

Trân trọng đề nghị các Sở KH&CN cung cấp thông tin đánh giá và đề xuất nhu cầu về các hoạt động bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về SHTT.

Với mục đích cải thiện và nâng cao chất lượng đào tạo, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) trân trọng đề nghị các Sở KH&CN cung cấp thông tin đánh giá và đề xuất nhu cầu về các hoạt động bồi dưỡng, phổ biến kiến thức về SHTT (mẫu phiếu cung cấp thông tin gửi kèm tại đây). Thông tin quý Sở cung cấp sẽ được tổng hợp và làm căn cứ để Cục SHTT xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động bồi dưỡng, phổ biến kiến thức có liên quan trong năm 2020 và những năm tiếp theo.

Toàn văn công văn số 2951/SHTT-NĐHT ngày 21/2/2020 và phụ lục có thể tải về tại đây.

______

Phiếu cung cấp thông tin của quý Sở xin được gửi trước ngày 15/3/2020 về địa chỉ:

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn – Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069 máy lẻ 4101, 0989316536 – gặp đ/c Mai Chi
Fax: 024.38588449
Email: trungtamndht@gmail.com

Trân trọng cảm ơn./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn