Th 4, 27/11/2019 | 11:11 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc điều chỉnh đối với một số mã còn tồn tại sai sót trong bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2019 hiện hành

Theo đề xuất của Trung tâm Thẩm định Nhãn hiệu và được sự phê duyệt của Lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ, Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp thông báo về việc điều chỉnh đối với một số mã còn tồn tại sai sót trong bản dịch tiếng Việt của Bảng phân loại quốc tế về hàng hóa/dịch vụ Ni-xơ phiên bản 11-2019 hiện hành.

Toàn bộ nội dung điều chỉnh có thể tải về tại đây./.

 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp