Th 6, 30/07/2021 | 15:08 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc nộp phí, lệ phí sở hữu công nghiệp thông qua Ngân hàng thương mại

Cục Sở hữu trí tuệ thông báo về việc nộp phí, lệ phí SHCN thông qua Ngân hàng thương mại.

Để tạo thuận lợi cho Người nộp đơn, Cục SHTT hướng dẫn cách thức nộp phí, lệ phí SHCN qua Ngân hàng Vietinbank - Chi nhánh Thanh Xuân như sau:
 
Người nộp đơn có thể nộp tiền trực tiếp tại các ngân hàng hoặc chuyển khoản trên Internet Banking đến tài khoản sau: 
 
- Tên người nhận: Văn phòng Cục Sở hữu trí tuệ
 
- Số tài khoản người nhận: 3511 0 1054889 00000
 
- Tại: Ngân hàng Vietinbank – Chi nhánh Thanh Xuân, Hà Nội
 
- Nội dung chuyển tiền (ghi đúng và đầy đủ các nội dung sau): Nhờ chuyển tiếp KBNN Thanh Xuân + Nội dung nộp tiền + Số đơn SHCN/Mã số đơn trực tuyến
 
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin vui lòng liên hệ: 
 
- Ông Phạm Đức Thắng, Chuyên viên Văn phòng Cục SHTT; điện thoại: 0983805186; email: phamducthang@ipvietnam.gov.vn;
 
- Bà Nguyễn Thu Hằng, Bộ phận Một cửa Cục SHTT; điện thoại: 0984.097.509; email: dangky@ipvietnam.gov.vn. 
 
 
Cục Sở hữu trí tuệ