Th 3, 04/02/2020 | 09:38 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra

Thông báo của Cục Sở hữu trí tuệ về phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra.

Ngày 03/2/2020 Cục Sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 1361/TB-SHTT về việc phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gửi các Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Cục thông báo tới toàn thể các bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị thực hiện nghiêm túc các khuyến cáo của Bộ Y tế về việc phòng ngừa vi rút Corona.

Toàn văn Thông báo số 1361/TB-SHTT về việc phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tại nơi làm việc có thể tải về tại đây.


Cục Sở hữu trí tuệ