Th 2, 10/05/2021 | 08:10 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo mời tham dự hội thảo trực tuyến về chỉ dẫn địa lý

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự hội thảo trực tuyến về chỉ dẫn địa lý.

Trong khuôn khổ Dự án IP Key SEA, Dự án sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến về chỉ dẫn địa lý (CDĐL), trong đó tập trung vào vai trò, lợi ích của việc bảo hộ CDĐL, đảm bảo chất lượng của CDĐL thông qua các cơ chế kiểm soát và một số điểm nổi bật trong Hiệp định Lisbon về bảo hộ tên gọi xuất xứ và Đăng ký quốc tế tên gọi xuất xứ. Thông tin cụ thể về hội thảo như sau:
 
- Chủ đề:  Webinar Series on Geographical Indications
 
- Đối tượng: các nhà sản xuất sản phẩm đã và sẽ được bảo hộ CDĐL;
 
- Thời gian: 20-21/5/2021 (chương trình kèm theo);
 
- Ngôn ngữ: tiếng Anh.
 
Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo trước ngày 19/5/2021 theo đường dẫn:
 
https://register.internationalipcooperation.eu/event/ar/1/geographical-indications-20-21-may
 
Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự. 
 
Trân trọng./.
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn