Th 5, 22/04/2021 | 10:26 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự Hội thảo trực tuyến về thực thi quyền SHTT trong khu vực ASEAN

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự Hội thảo trực tuyến về thực thi quyền SHTT trong khu vực ASEAN.

Nhằm giúp cơ quan thực thi quyền SHTT của các quốc gia thành viên ASEAN có cơ hội thảo luận về hoạt động thực thi quyền SHTT trên môi trường internet, Dự án ARISE + IRP của ASEAN sẽ tổ chức hội thảo trực tuyến với thông tin cụ thể như sau:
 
- Chủ đề: Regional workshop on IPR enforcement;
 
- Đối tượng: cán bộ của các cơ quan thực thi quyền SHTT;
 
- Thời gian: 14h00 – 16h30 ngày 29/4/2021 (chương trình kèm theo);
 
- Ngôn ngữ: tiếng Anh.
 
Đại biểu đăng ký tham dự hội thảo trước ngày 28/4/2021 theo đường dẫn:
 
https://register.internationalipcooperation.eu/event/ar/1/ipr-enforcement-29-april
 
Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.
 
Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự. 
 
Trân trọng./.
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn