Th 2, 19/10/2020 | 16:26 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham dự Đối thoại trực tuyến về thương mại điện tử của ASEAN-ERIA

Đối thoại trực tuyến nhằm tạo cơ hội cho cán bộ quản lý của các nước thành viên ASEAN có thể trao đổi, đối thoại với các chuyên gia và khu vực tư nhân về chiến lược khai thác thương mại điện tử để tiếp sức kinh tế trong và sau đại dịch COVID-19; đồng thời vẫn bảo đảm chuyển đổi số một cách bền vững.

Nhằm tạo cơ hội cho cán bộ quản lý của các nước thành viên ASEAN có thể trao đổi, đối thoại với các chuyên gia và khu vực tư nhân về chiến lược khai thác thương mại điện tử để tiếp sức kinh tế trong và sau đại dịch COVID-19; đồng thời vẫn bảo đảm chuyển đổi số một cách bền vững; ACCEC (ASEAN Coordination Committee on E-Commerce), Ban Thư ký ASEAN và ERIA (Economic Research Institute for ASEAN and East-Asia) cùng phối hợp tổ chức cuộc đối thoại trực tuyến về thương mại điện tử với chương trình cụ thể như sau:

- Chủ đề: “Virtual ASEAN-ERIA Dialogue on Digital Trade”

- Thời gian: 13h00-15h30 ngày 28/10/2020;

- Ngôn ngữ: tiếng Anh;

- Hình thức tổ chức: Ứng dụng phần mềm Zoom;

Đại biểu đăng ký tham dự theo đường dẫn tại đây trước ngày 23/10/2020. Sau khi đăng ký thành công, đại biểu vui lòng thông báo lại họ tên và đơn vị công tác vào hòm thư: dangkyhoithaoshtt@gmail.com để Cục Sở hữu trí tuệ thống kê, tổng hợp.

Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng thông báo để các cá nhân, tổ chức quan tâm đăng ký tham dự.

Trân trọng./.

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn