Th 6, 14/05/2021 | 11:00 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Thông báo tuyển ứng viên tham dự các Khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ của cơ quan sáng chế Nhật Bản trong năm tài khóa 2021(JPO/IPR Training Courses 2021)

Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan được JPO đề nghị làm đầu mối tại Việt Nam tuyển chọn và đề cử các ứng viên cho các khóa đào tạo trong năm tài khóa 2021. Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo để các cá nhân/tổ chức có nhu cầu đăng ký khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ của cơ quan sáng chế nhật bản trong năm tài khóa 2021.

Nhằm hỗ trợ Việt Nam phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, hằng năm Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) ủy thác cho Viện Thúc đẩy Sáng chế và Sáng kiến Nhật Bản (JIPII) và Hiệp hội hợp tác kỹ thuật hải ngoại và đối tác bền vững (AOTS) tổ chức các khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ dành cho các chủ thể liên quan của một số đối tác quốc tế, trong đó có Việt Nam. Cục Sở hữu trí tuệ là cơ quan được JPO đề nghị làm đầu mối tại Việt Nam tuyển chọn và đề cử các ứng viên cho các khóa  đào tạo trong năm tài khóa 2021. Cục Sở hữu trí tuệ xin thông báo để các cá nhân/tổ chức có nhu cầu đăng ký tham gia với các thông tin cụ thể như sau:
 
Hình thức đào tạo
 
- Các khóa đào tạo trực tuyến (Online)
- Các khóa đào tạo hỗn hợp cả trực tuyến và trực tiếp (Hybrid)
 
Tùy thuộc diễn biến của dịch Covid, Ban tổ chức (BTC) có thể quyết định chuyển đổi các khóa học hỗn hợp sang hình thức học trực tuyến toàn bộ. Thông tin cụ thể về việc chuyển đổi (nếu có) sẽ được BTC thông báo tới học viên trước khi diễn ra khóa học. Vì vậy, các ứng viên cần lưu ý và cam kết sẽ tham dự nghiêm túc khóa đào tạo theo hình thức BTC thông báo cuối cùng.
 
Chi phí cho các khóa đào tạo
 
1. Đối với khóa đào tạo trực tuyến và phần đào tạo trực tuyến trong khóa đào tạo hỗn hợp: 
Học viên được BTC lựa chọn sẽ được tham gia miễn phí khóa học và được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động học tập theo chương trình.
 
2. Đối với phần đào tạo trực tiếp tại Nhật Bản trong khóa đào tạo hỗn hợp: 
Học viên được BTC lựa chọn sẽ được tham gia miễn phí khóa học và được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành tất cả các hoạt động học tập theo chương trình. Ngoài ra, phía Nhật Bản sẽ đài thọ các chi phí đi lại, ăn ở để tham dự khoá học tại Nhật Bản (vé máy bay khứ hồi, cung cấp chỗ ở, tiền ăn, tiền tiêu vặt, tiền đi lại bằng phương tiện công cộng và bảo hiểm y tế trong thời gian tại Nhật Bản) theo quy định của JPO.
 
Các chi phí khác do học viên/cơ quan cử học viên tự đài thọ.
 
Thủ tục đăng ký
 
Ứng viên lựa chọn khóa học phù hợp trong danh mục các khóa học để tiến hành nộp hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:
 
1. Công văn của cơ quan/tổ chức chủ quản gửi Cục Sở hữu trí tuệ về việc cử ứng viên tham gia đăng ký (bằng tiếng Việt);
2. Đơn đăng ký khóa đào tạo về sở hữu trí tuệ tại Nhật Bản (Theo Mẫu 01Mẫu 02). 
(Lưu ý: Điền đơn đăng ký bằng tiếng Anh và theo đúng hướng dẫn trong mẫu đơn); 
3. 01 file ảnh chân dung; 
4. Tài liệu (brochure) giới thiệu về cơ quan/tổ chức mà ứng viên đang công tác (bằng tiếng Anh);
5. Bản sao hộ chiếu còn hiệu lực.
 
Ứng viên gửi hồ sơ (bản scan) cho Cục Sở hữu trí tuệ theo đúng thời hạn qua địa chỉ email:
 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn
Cục Sở hữu trí tuệ
386 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: 024.38583069, máy lẻ: 3238 (gặp chị Mai Chi)
Email: trungtamndht@ipvietnam.gov.vn
 
Sau khi xem xét, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ gửi cho phía Nhật Bản các hồ sơ đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên và thông báo kết quả lựa chọn cho các ứng viên đăng ký tham dự. Các hồ sơ không đáp ứng đủ các điều kiện sẽ không được trả lại. Trong trường hợp có nhiều hồ sơ ứng cử đạt yêu cầu nhưng vượt quá số suất dành cho Việt Nam, Cục Sở hữu trí tuệ sẽ sử dụng các hồ sơ này để đề cử cho các khóa học tương ứng năm tiếp theo.
 
DANH MỤC CÁC KHÓA ĐÀO TẠO VỀ SHTT CỦA CƠ QUAN SÁNG CHẾ NHẬT BẢN 
NĂM TÀI KHÓA 2021
(JPO/IPR Training Courses 2021)
 

STT

Khóa đào tạo

Hình thức đào tạo

Thời gian đào tạo

Nội dung đào tạo

Đối tượng học viên

Số lượng lựa chọn

Thời hạn nộp hồ sơ cho Cục SHTT

1

Khóa đào tạo Nâng cao nhận thức về SHTT (Training Course on Promotiong Public Awareness of IP)

Online

09/07 – 02/08/2021

Các biện pháp và hoạt động nhằm nâng cao nhận thức công chúng về SHTT

Cán bộ tham gia tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về SHTT

01 người

Trước ngày 20/05/2021

2

Khóa đào tạo về Hợp tác Trường/Viện – Doanh nghiệp và chuyển giao công nghệ

(Training course on Academia-Industry Collaboration and Technology Transfer)

Online

29/07 – 02/09/2021

Quản lý SHTT trong Trường/Viện, cách thức chuyển giao công nghệ của Trường/Viện cho doanh nghiệp

Cán bộ các Trường đại học, Viện nghiên cứu, Trung tâm CGCN, Bộ ngành, Cơ quan chính phủ, Doanh nghiệp có hoạt động liên quan đến quản lý, khai thác SHTT

01 người

Trước ngày 24/05/2021

3

 

Khóa đào tạo về Nhãn hiệu

(Training course for Practitioners Specializing in Trademarks)

Hybrid

Online :

03/09 – 05/10/2021

 

Trực tiếp :

13 – 21/10/2021

Khái quát chung về bảo hộ nhãn hiệu, các tiêu chuẩn thẩm định nhãn hiệu theo Hệ thống Madrid và cách sử dụng thông tin nhãn hiệu

Cán bộ trong các doanh nghiệp, luật sư, đại diện SHTT có hoạt động liên quan đến nhãn hiệu

02 người

Trước ngày 10/06/2021

4

Khóa đào tạo dành cho Giảng viên về SHTT

(Training Course for IP Trainers)

Hybrid

Online : 22/10 – 16/11/2021

Trực tiếp : 25 - 30/11/2021

Kiến thức và phương pháp cần thiết cho công tác giảng dạy SHTT 

Cán bộ các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức có các hoạt động giáo dục, đào tạo về SHTT

02 người

Trước ngày 15/07/2021

5

 

Khóa đào tạo về Sáng chế

(Training course for Practitioners Specializing in Patents)

Hybrid

Online : 28/10 – 29/11/2021

 

Trực tiếp : 07 - 15/12/2021

Đăng ký, quản lý, khai thác sáng chế; sử dụng thông tin sáng chế

Cán bộ trong các doanh nghiệp, luật sư, đại diện SHTT có hoạt động liên quan đến sáng chế

02 người

Trước ngày 05/08/2021

 
Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn