Th 3, 10/09/2019 | 09:35 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Trung tâm Thẩm định Sáng chế “Cùng nhau nhìn lại những gì trải qua và tiến tới tương lai với nhiều thành quả tốt hơn nữa”

Ngày 04/9/2019, tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), Trung tâm Thẩm định Sáng chế trực thuộc Cục SHTT tổ chức Lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Trung tâm...

Ngày 04/9/2019, tại trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT), Trung tâm Thẩm định Sáng chế trực thuộc Cục SHTT tổ chức Lễ kỷ niệm một năm ngày thành lập Trung tâm với thông điệp “Cùng nhau nhìn lại những gì trải qua và tiến tới tương lai với nhiều thành quả tốt hơn nữa”. Tham dự Lễ kỷ niệm có ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục SHTT, ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng Cục SHTT kiêm Giám đốc Trung tâm Thẩm định Sáng chế, bà Nguyễn Thị Nga, Phó phòng phụ trách phòng Tổ chức Cán bộ, cùng tập thể lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên và cộng tác viên của Trung tâm Thẩm định Sáng chế.

Sở hữu trí tuệ là động lực phát triển của nhân loại, nhất là trong kỷ nguyên của nền kinh tế tri thức để đưa các nước tiến mạnh lên công nghiệp hóa, hiện đại hóa như đường lối của Đại hội Đảng đề ra. Sở hữu trí tuệ hiện nay cũng là một trong những trụ cột của thương mại quốc tế, kể cả đa phương lẫn song phương. Do đó, trong những chính sách gần đây của Chính phủ, đổi mới sáng tạo luôn được nhắc đến như là nền tảng phát triển đất nước. Cùng với sự phát triển của nền kinh tế, số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nói chung và đơn đăng ký sáng chế nói riêng được nộp vào Cục SHTT đã tăng một cách đáng kể qua các năm.

Đến dự lễ kỷ niệm, Cục trưởng Đinh Hữu Phí ghi nhận các kết quả đạt được của Trung tâm Thẩm định Sáng chế sau một năm kể từ ngày thành lập và nhận định về ý nghĩa của buổi lễ kỷ niệm không chỉ đầy đủ bao quát những khía cạnh về cơ chế, chính sách, mà còn là cơ hội để mọi người giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, tăng cường tinh thần đoàn kết nội bộ và góp phần thúc đẩy hoạt động của Trung tâm trong thời gian tới.      

Cục trưởng Đinh Hữu Phí tặng hoa chúc mừng Trung tâm Thẩm định Sáng chế

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Ngân Sơn chia sẻ lịch sử phát triển của Trung tâm Thẩm định Sáng chế gắn liền với sự phát triển của Cục Sở hữu trí tuệ. Đến nay, tổng số cán bộ thuộc Trung tâm Thẩm định Sáng chế là 70 cán bộ với trình độ chuyên môn, ngoại ngữ đáp ứng tốt các nhu cầu công việc được giao. Sau một năm kể từ ngày thành lập, Trung tâm Thẩm định Sáng chế đã và đang nỗ lực không ngừng để đẩy nhanh tốc độ xử lý cũng như nâng cao chất lượng thẩm định đơn đăng ký sáng chế nhằm đáp ứng nhu cầu, đòi hỏi của xã hội. Kết quả thu được được thể hiện qua nhiều con số đáng mừng, đặc biệt là số lượng đơn đăng ký sáng chế được xử lý tăng đáng kể (thống kê lượng đơn kết thúc trong 8 tháng đầu năm 2019 đã đạt được khoảng 90% so với lượng đơn kết thúc trong cả năm 2018) và từng bước đáp ứng nhu cầu của người nộp đơn.

Bên cạnh việc hoàn thành tốt công tác chuyên môn và các nhiệm vụ do Lãnh đạo Cục giao, Trung tâm Thẩm định Sáng chế luôn phối hợp tốt với các đơn vị trong Cục, điển hình là với Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp trong các chương trình hỗ trợ như Mạng lưới kết nối các trung tâm SHTT và chuyển giao công nghệ trong các viện nghiên cứu và các trường đại học (TISC, IP-HUB) nhằm nâng cao năng lực của cán bộ chuyên trách về SHTT trong các viện/trường; các hoạt động truyên truyền, tập huấn kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp và viết bản mô tả sáng chế v.v..

Ông Phan Ngân Sơn, Phó Cục trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm Thẩm định Sáng chế

Ông Phan Ngân Sơn cũng phân tích chi tiết các khía cạnh về mặt chuyên môn và chính sách, bao gồm các chương trình chia sẻ kết quả thẩm định PPH (Patent Prosecution Highway) giữa các cơ quan SHTT đang trở thành xu hướng chung trên thế giới và góp phần nhất định vào việc nâng cao năng lực xử lý đơn. Trong nửa đầu năm 2019, Cục SHTT tiếp tục ký kết chương trình PPH giai đoạn 2 với Cơ quan Sáng chế Nhật Bản (JPO) và thử nghiệm chương trình PPH với Cơ quan SHTT Hàn Quốc (KIPO).

Bên cạnh các kết quả đáng mừng đã đạt được, ông Phan Ngân Sơn còn lưu ý rằng, số lượng đơn đăng ký sáng chế kết thúc nói chung vẫn còn thấp hơn so với số lượng đơn nộp vào, do đó Trung tâm Thẩm định Sáng chế cần tiếp tục có những kế hoạch và biện pháp phù hợp để thúc đẩy hơn nữa công tác xử lý đơn đăng ký sáng chế.

Trong lễ kỷ niệm, các cán bộ thuộc Trung tâm Thẩm định Sáng chế đã tham gia một số hoạt động giao lưu để tất cả các cán bộ cùng hòa mình trong không khí vui tươi, thoải mái để nâng cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ, sẵn sàng giúp đỡ nhau trong công việc và cuộc sống, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Cán bộ, nhân viên Trung tâm Thẩm định Sáng chế cùng các đại biểu

 

Trung tâm Thẩm định Sáng chế