Th 5, 21/10/2021 | 10:27 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Mời tham quan Triển lãm trực tuyến của WIPO với chủ đề “Sở hữu trí tuệ cho một thế giới khỏe mạnh hơn”

Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO) thông báo về việc tổ chức Triển lãm trực tuyến với chủ đề “Sở hữu trí tuệ cho một thế giới khỏe mạnh hơn”, diễn ra từ ngày 04/10/2021 đến ngày 31/12/2021.

Triển lãm được tổ chức nhằm kỷ niệm 10 năm ra đời mô hình WIPO Re:Search. Đây là cơ chế hợp tác công - tư do WIPO quản lý với sự hợp tác của tổ chức phi chính phủ BVGH (BIO Ventures for Global Health). WIPO Re:Search xác định sứ mệnh của mình là đẩy nhanh việc tìm ra và phát triển các công nghệ liên quan đến các bệnh nhiệt đới bị bỏ quên - bệnh sốt rét và bệnh lao, bằng cách chia sẻ quyền sở hữu trí tuệ trong cộng đồng nghiên cứu y tế toàn cầu, xúc tiến và thúc đẩy hợp tác y tế toàn cầu và góp phần xây dựng năng lực ở các nước đang phát triển.

Bên cạnh đó, WIPO cũng cho ra mắt ấn phẩm có tên “10 năm đầu của WIPO Re:Search trong xúc tiến hoạt động hợp tác và đổi mới sáng tạo toàn cầu để chống lại các bệnh nhiệt đới bị bỏ quên - bệnh sốt rét và bệnh lao”. Ấn phẩm này tổng kết lại các thành tựu đáng nhớ của hoạt động hợp tác và mạng lưới khoa học trên 150 thành viên tại 46 quốc gia của WIPO Re:Search, đồng thời bàn về định hướng tương lai của mô hình này.

Triển lãm trực tuyến và ấn phẩm nêu trên có thể truy cập miễn phí trên trang web của WIPO tại đường dẫn:

https://www.wipo.int/research/en/

https://wkcexhibitions.wipo.int/globalhealth/

Cục Sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo./.

Phòng Hợp tác quốc tế