ASEAN IP REGISTER
Sáng chế Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp Việt Nam
Nhãn hiệu Việt Nam

Số 413 tháng 8 năm 2022

Công báo sở hữu công nghiệp số 413 tháng 8 năm 2022.

Số 413A tháng 8 năm 2022 

 

Số 413B tháng 8 năm 2022