ASEAN IP REGISTER
Sáng chế Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp Việt Nam
Nhãn hiệu Việt Nam

Số 414 tháng 9 năm 2022

Công báo sở hữu công nghiệp số 414 tháng 9 năm 2022.

Số 414 tập A tháng 9 năm 2022


Số 414 tập B tháng 9 năm 2022