ASEAN IP REGISTER
Sáng chế Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp Việt Nam
Nhãn hiệu Việt Nam

Số 415 tháng 10 năm 2022

Công báo sở hữu công nghiệp số 415 tháng 10 năm 2022.

Số 415 tập A tháng 10 năm 2022

Số 415 tập B tháng 10 năm 2022