ASEAN IP REGISTER
Sáng chế Việt Nam
Kiểu dáng công nghiệp Việt Nam
Nhãn hiệu Việt Nam

Số 426 tháng 09 năm 2023

Công báo sở hữu công nghiệp số 426 tháng 09 năm 2023.

Số 426 tập A tháng 09 năm 2023

 

 

Số 426 tập B tháng 09 năm 2023

 

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp