Th 4, 03/06/2020 | 15:04 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

[Hệ thống Madrid] D5. Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn

Để phục vụ các tổ chức, cá nhân trong quá trình nộp đơn đăng ký quốc tế nhãn hiệu thông qua Hệ thống Madrid, Cục Sở hữu trí tuệ trân trọng giới thiệu chuỗi 05 bài "Những câu hỏi thường gặp về Hệ thống đăng ký quốc tế nhãn hiệu Madrid" được dịch từ trang web của WIPO để bạn đọc tham khảo...

- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Tổng quan

Khi nhãn hiệu của bạn đã được ghi nhận vào Đăng bạ quốc tế, Hệ thống Madrid cho phép bạn quản lý đăng ký quốc tế của mình thông qua một hệ thống tập trung duy nhất.
Chẳng hạn, chỉ cần gửi yêu cầu một lần có thể chuyển nhượng (hoàn toàn hoặc một phần) hoặc gia hạn đăng ký quốc tế của bạn ở nhiều quốc gia/ khu vực hoặc chỉ định một đại diện (mới) để giao dịch với WIPO. Bạn cũng có thể ghi nhận các thay đổi đối với tên và địa chỉ của chủ sở hữu, yêu cầu chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc hạn chế phạm vi của đăng ký quốc tế của bạn.
Để biết thêm thông tin về các thay đổi có thể thực hiện đối với đăng ký quốc tế của bạn, hãy tham khảo danh sách các Tờ khai của Hệ thống Madrid (Madrid System forms), Tận dụng tối đa Hệ thống Madrid (như một hướng dẫn để hoàn thành tờ khai của bạn) và Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks).

 

- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Cách xác định số tham chiếu WIPO bằng Madrid Monitor
Cần có số tham chiếu WIPO khi sử dụng hệ thống Thanh toán điện tử. Số này có thể được tìm thấy trong Madrid Monitor.
Hệ thống Thanh toán điện tử (E-Payment) cho phép bạn thanh toán các khoản phí của mình thông qua Tài khoản hiện tại của bạn tại WIPO (Current Account at WIPO) hoặc bằng thẻ tín dụng credit card (chỉ áp dụng cho các khoản phí được ghi trong thông báo thiếu sót).
Để truy cập dịch vụ Thanh toán điện tử, bạn cũng cần phải có Tài khoản WIPO (WIPO Account).
Thực hiện theo các bước đơn giản sau để tìm số tham chiếu WIPO.
Bước 1. Tra cứu nhãn hiệu
Trên trang chủ Madrid Monitor (homepage), nhập thông tin về nhãn hiệu trong trường Tìm kiếm (tìm kiếm theo số đăng ký quốc tế, tên, số đơn quốc tế, hình ảnh, ngày, quốc gia, phân loại v.v).

Bước 2. Xác định nhãn hiệu cần tìm trong kết quả tìm kiếm và nhấp để mở bản ghi nhãn hiệu chi tiết.
Bước 3. Chọn tab Tình trạng thời gian thực. Số tham chiếu WIPO cho từng hoạt động liên quan đến nhãn hiệu sẽ xuất hiện trong cột đầu tiên.

- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Chỉ định sau
Để thêm các quốc gia/ khu vực vào đăng ký quốc tế nhãn hiệu hiện tại của bạn (nghĩa là mở rộng phạm vi bảo hộ về mặt địa lý), vui lòng sử dụng hệ thống Chỉ định sau điện tử (e-Subsequent) hoặc Tờ khai MM4.
Bạn có thể gửi Tờ khai MM4 trực tiếp đến WIPO (directly to WIPO) hoặc Cơ quan SHTT "sở tại" của chủ sở hữu (Cơ quan Bên tham gia của chủ sở hữu).
Kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2017, bạn có thể bổ sung phần mô tả về nhãn hiệu của mình khi gửi yêu cầu chỉ định sau (mục 6 (e)). Lưu ý rằng bạn chỉ có thể bổ sung phần mô tả (trên Tờ khai MM4 hoặc qua hệ thống Chỉ định sau điện tử) nếu phần mô tả này chưa được đưa vào đơn quốc tế ban đầu của bạn hoặc chưa có trong chỉ định sau đã được ghi nhận trước đó.
Tham khảo các đoạn B.II.32.01 đến 46.01 của Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol) để biết thêm thông tin về chỉ định sau.
Phí chỉ định sau
Phí chỉ định sau bao gồm:
    • Phí cơ bản - 300 franc Thụy Sĩ (CHF); cộng thêm
    • Phí bổ sung (100 CHF) hoặc Phí riêng Individual fee (khác nhau) cho mỗi Bên tham gia được chỉ định có trong yêu cầu.
Để ước tính phí chỉ định sau của bạn, hãy sử dụng Phần mềm tính phí (Fee Calculator).
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Kết quả tính phí bằng Phần mềm tính phí dựa trên thông tin bạn đã cung cấp và Biểu phí (Schedule of Fees) chỉ có giá trị tại thời điểm tính phí. Phí ước tính chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Để có mức phí chính xác nhất, hãy tham khảo Phần mềm tính phí ngay trước khi bạn gửi yêu cầu hoặc đặt lệnh thanh toán.
Thông báo từ WIPO
WIPO sẽ chỉ thẩm định hình thức việc chỉ định sau. Nếu chỉ định sau đáp ứng các điều kiện hình thức, WIPO sẽ ghi nhận trong Đăng bạ quốc tế, công bố trên Công báo nhãn hiệu quốc tế của WIPO, sau đó gửi thông báo cho bạn và cho các Bên tham gia được chỉ định.
    • Mẫu thông báo về việc ghi nhận chỉ định sau
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/how_to/manage/docs/subsequent_designation.pdf 
Nếu chỉ định sau không đáp ứng các yêu cầu về hình thức, bạn sẽ nhận được một thông báo thiếu sót, trong đó nêu rõ vấn đề cần khắc phục (hay thiếu sót), giải thích cách bạn có thể khắc phục trong thời hạn nhất định (thường là ba tháng) và cho biết điều gì sẽ xảy ra nếu thiếu sót không được khắc phục.
    • Mẫu Thông báo thiếu sót
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/how_to/manage/docs/irregularity_notice.pdf 
Thông báo liên quan đến quyết định của Cơ quan SHTT
WIPO cũng sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ quyết định nào nhận được từ các Bên tham gia (Cơ quan SHTT) mà bạn đã chỉ định sau - ví dụ: thông báo chấp nhận bảo hộ hoặc từ chối tạm thời.
    • Mẫu Thông báo từ chối tạm thời
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/how_to/manage/docs/provisional_refusal.pdf 
    • Mẫu Thông báo chấp nhận bảo hộ
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/how_to/manage/docs/grant_protection.pdf 
Khi nào chỉ định sau KHÔNG thể thực hiện thông qua Hệ thống Madrid?
Tùy thuộc vào ngày đăng ký quốc tế của bạn, bạn có thể không được phép mở rộng phạm vi bảo hộ về mặt địa lý ở một số quốc gia. Hạn chế này vẫn sẽ áp dụng kể cả khi bạn nộp Tờ khai MM4 bằng giấy hoặc bằng đường điện tử thông qua dịch vụ Chỉ định sau điện tử.
Trong những trường hợp này, chỉ định sau thông qua Hệ thống Madrid không phải là một lựa chọn. Thay vào đó, bạn có thể:
• nộp đơn đăng ký nhãn hiệu nội địa trực tiếp tại quốc gia/khu vực liên quan; hoặc là
• nộp đơn đăng ký quốc tế mới (Tờ khai MM2) chỉ định quốc gia/khu vực đó.
Nếu Đăng ký quốc tế của bạn được ghi nhận vào Đăng bạ quốc tế trước ngày ghi dưới đây, bạn sẽ không được phép mở rộng phạm vi bảo hộ về mặt địa lý của mình ở các quốc gia sau:
Quốc gia 
Không chấp nhận chỉ định sau cho các đăng ký quốc tế được ghi nhận trước ngày:

Brazil ngày 2 tháng 10 năm 2019
Estonia ngày 18 tháng 11 năm 1998
Ấn Độ ngày 8 tháng 7 năm 2013
Ngày 30 tháng 6 năm 2004
Philippines ngày 25 tháng 7 năm 2012

Để biết thêm thông tin về chỉ định sau, hãy tham khảo các đoạn B.II.32.01 đến 46.01 của Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol) và trang 29 đến 36 của "Tận dụng tối đa hệ thống Madrid" ("Making the Most of the Madrid System"). Để biết thêm thông tin về hệ thống Chỉ định sau điện tử, vui lòng tham khảo Thông báo thông tin số 13/2014 (No. 13/2014).


- Cách quản lý Đăng ký quốc tế của bạn: Thay đổi tên, địa chỉ hoặc chi tiết liên hệ của chủ sở hữu
Thay đổi tên hoặc địa chỉ
Để thay đổi tên và/ hoặc địa chỉ của chủ sở hữu như được ghi trong Đăng ký quốc tế, hãy sử dụng Tờ khai MM9 (Form MM9).
LƯU Ý: Để ghi nhận thay đổi quyền sở hữu (nghĩa là chuyển nhượng quyền sở hữu từ chủ sở hữu này sang chủ sở hữu khác), hãy sử dụng Tờ khai MM5 (Form MM5).
Bạn có thể gửi Tờ khai MM9:
    • trực tiếp đến WIPO bằng thư thông thường hoặc trực tuyến thông qua dịch vụ Liên hệ Madrid; hoặc là
    • thông qua Cơ quan SHTT "sở tại" của bạn, nơi sẽ thay mặt bạn chuyển nó đến WIPO.
Mẹo nhỏ! Thông tin liên lạc các Cơ quan SHTT của thành viên Hệ thống Madrid có sẵn trong Cơ sở dữ liệu Hồ sơ Thành viên (Member Profiles Database).
Phí là bao nhiêu?
Phí để thay đổi tên và/hoặc địa chỉ của chủ sở hữu là 150 franc Thụy Sĩ.
Thay đổi chi tiết liên lạc (địa chỉ thư tín, điện thoại, fax, địa chỉ email)
Để thay đổi chi tiết liên hệ của chủ sở hữu, bao gồm địa chỉ thư tín, số điện thoại, số fax hoặc địa chỉ email, hãy sử dụng dịch vụ Liên hệ Madrid - Contact Madrid. (Trong mục Yêu cầu của tôi, hãy chọn thẻ “Các thông tin khác”).
Phí là bao nhiêu?
Không mất phí để yêu cầu thay đổi chi tiết liên hệ của chủ sở hữu.
Để biết thêm thông tin về các thay đổi về tên và/ hoặc địa chỉ của chủ sở hữu, hãy xem đoạn B.II.47.01 đến 48.13 của Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol) và trang 56 đến 60 của "Tận dụng tối đa Hệ thống Madrid" ("Making the Most of the Madrid System").


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Thay đổi tình trạng pháp lý của chủ sở hữu
Nếu bạn là pháp nhân (ví dụ: công ty trách nhiệm hữu hạn, hợp tác xã, tập đoàn), hãy sử dụng Tờ khai MM9 -Form MM9 (phần 4) để thay đổi tình trạng pháp lý của bạn trong Đăng bạ quốc tế. Bạn cũng có thể sử dụng tờ khai này để cập nhật lãnh thổ mà công ty của bạn hoạt động.
Nếu thay đổi về tình trạng pháp lý của bạn cũng bao gồm thay đổi về tên và/hoặc địa chỉ của công ty bạn, bạn có thể gửi tất cả các thay đổi này bằng một Tờ khai MM9 duy nhất.
Bạn có thể gửi Tờ khai MM9 trực tiếp đến WIPO (directly to WIPO) hoặc thông qua Cơ quan SHTT "sở tại" của chủ sở hữu (Cơ quan của Bên tham gia của chủ sở hữu).
Phí là bao nhiêu?
Phí thay đổi tình trạng pháp lý của chủ sở hữu là 150 franc Thụy Sĩ.
Nếu thay đổi một hoặc nhiều đăng ký quốc tế, hoặc cũng bao gồm cả thay đổi tên và/hoặc địa chỉ của chủ sở hữu, thì phí vẫn là 150 franc Thụy Sĩ, miễn là tất cả các thay đổi được yêu cầu trên cùng một tờ khai (MM9).
Để biết thêm thông tin về các thay đổi về tên và/hoặc địa chỉ của chủ sở hữu, hãy xem đoạn B.II.47.01 đến 48.13 của Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol) và trang 56 đến 60 của "Tận dụng tối đa Hệ thống Madrid" ("Making the Most of the Madrid System"). Để biết thêm thông tin tham khảo Thông báo số 11/2017 (Information Notice No. 11/2017).


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Chuyển nhượng quyền sở hữu
Để ghi nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần quyền sở hữu, hãy sử dụng Tờ khai MM5 (Form MM5).

Video Cách chuyển nhượng quyền sở hữu một đăng ký quốc tế:

https://www.wipo.int/multimedia-video/en/madrid/madrid_how_to.ogg

Để đáp ứng điều kiện sở hữu toàn bộ hoặc một phần của đăng ký quốc tế, chủ sở hữu mới (bên nhận chuyển nhượng) phải có hoạt động kinh doanh hoặc cư trú tại một Bên tham gia (thành viên) của Hệ thống Madrid hoặc là công dân của một Bên tham gia.
Tờ khai MM5 có thể được nộp cho WIPO:
    • trực tiếp bởi chủ sở hữu (qua thư hoặc trực tuyến);
    • thông qua Cơ quan của Bên tham gia của chủ sở hữu (bên chuyển nhượng); hoặc là
    • thông qua Cơ quan của Bên tham gia của chủ sở hữu mới (bên nhận chuyển nhượng).
WIPO không yêu cầu bằng chứng về chuyển nhượng quyền sở hữu. Không gửi các tài liệu bổ trợ (như bản sao chứng thư chuyển nhượng hoặc hợp đồng khác) cho WIPO.
Phí là bao nhiêu?
Phí ghi nhận chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần* quyền sở hữu là 177 franc Thụy Sĩ.
Để biết thêm thông tin về chuyển nhượng quyền sở hữu, xem các đoạn B.II.60.01 đến 69.05 của Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol) và trang 37 đến 42 của "Tận dụng tối đa hệ thống Madrid" (“Making the Most of the Madrid System”).
* Chuyển nhượng một phần quyền sở hữu là chuyển nhượng quyền sở hữu nhưng chỉ áp dụng đối với một số hàng hóa và dịch vụ, hoặc chỉ áp dụng với một số Bên tham gia.


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Đại diện
Chỉ định (hoặc thay đổi) người đại diện
Bạn có thể chỉ định một người hoặc công ty thay mặt bạn quản lý đăng ký quốc tế của bạn khi giao dịch với WIPO. Đại diện được ủy quyền hợp lệ có thể thay mặt bạn ký các văn bản giao dịch và thực hiện bất kỳ thủ tục nào khác, và nói chung, WIPO sẽ gửi tất cả văn bản giao dịch trực tiếp đến người đại diện.
Hệ thống Madrid không có bất kỳ yêu cầu cụ thể nào liên quan đến trình độ chuyên môn, quốc tịch, nơi cư trú hoặc thường trú của đại diện được chỉ định. Do đó, không có danh sách chính thức các đại diện đủ điều kiện đại diện cho bạn khi giao dịch với WIPO.
Bạn chỉ có thể được đại diện bởi một người hoặc một công ty tại một thời điểm.
    • Để chỉ định người đại diện, hãy sử dụng Tờ khai MM12 (Form MM12).
    • Để thay đổi người đại diện, chỉ cần gửi Tờ khâi MM12 được cập nhật với tên và chi tiết của người đại diện mới.
Bạn có thể gửi Tờ khai MM12 trực tiếp đến WIPO (directly to WIPO) hoặc thông qua Cơ quan SHTT "sở tại" của chủ sở hữu (Cơ quan của Bên tham gia của chủ sở hữu).
Phí là bao nhiêu?
Chỉ định (hoặc thay đổi) đại diện là miễn phí.
Cập nhật tên và/hoặc thông tin liên lạc của người đại diện
Để cập nhật tên và/hoặc thông tin liên lạc của đại diện được chỉ định, hãy sử dụng Tờ khai MM10 Form MM10 (Thay đổi tên và/ hoặc địa chỉ của người đại diện).
Phí là bao nhiêu?
Cập nhật tên và/ hoặc thông tin liên lạc của người đại diện là miễn phí.
Hủy bỏ đại diện
Việc chỉ định đại diện có thể bị hủy bỏ bởi người nộp đơn, chủ sở hữu và/hoặc bởi chính người đại diện.
Nói chung, việc hủy bỏ sẽ có hiệu lực kể từ ngày WIPO nhận được yêu cầu.
Yêu cầu hủy bỏ có thể được thực hiện bằng việc gửi một văn bản có chữ ký của người nộp đơn, chủ sở hữu hoặc người đại diện. Yêu cầu hủy bỏ phải chỉ rõ (các) đơn đăng ký quốc tế hoặc (các) Đăng ký quốc tế được áp dụng.
Nếu người nộp đơn hoặc chủ sở hữu chỉ định một đại diện mới, WIPO sẽ hủy bỏ bất kỳ đại diện nào được chỉ định trước đó.
Phí là bao nhiêu?
Hủy bỏ đại diện là miễn phí.
Chỉ định một đại diện địa phương tại Cơ quan SHTT quốc gia/khu vực
Để chỉ định một đại diện địa phương tại một Bên tham gia được chỉ định, hãy liên lạc trực tiếp với Cơ quan SHTT của Bên tham gia đó.
Để biết thêm thông tin về đại diện giao dịch với WIPO, xem các đoạn B.I.09.01 đến 12.08 của Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol) và từ trang 61 đến 68 của Tận dụng tối đa Hệ thống Madrid (Making the Most of the Madrid System).


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Giới hạn
Để hạn chế danh mục hàng hóa và dịch vụ tại một số hoặc tất cả các Bên tham gia được chỉ định (quốc gia/khu vực) trong đăng ký quốc tế của bạn, hãy sử dụng Tờ khai MM6 (Form MM6).
Video Cách hạn chế danh mục hàng hóa và dịch vụ của đăng ký quốc tế:

https://www.wipo.int/multimedia-video/en/madrid/madrid_how_to_limitation.ogg

Bạn có thể gửi (submit) Tờ khai MM6 trực tiếp đến WIPO hoặc thông qua Cơ quan "sở tại" (Office of the Contracting Party) của bạn (Cơ quan của Bên tham gia của chủ sở hữu).
Các hàng hóa và dịch vụ bị hạn chế sẽ vẫn nằm trong danh mục chính của đăng ký quốc tế, nhưng những hàng hóa, dịch vụ bị giới hạn sẽ không được áp dụng tại các quốc gia/khu vực liên quan. Để xóa vĩnh viễn hàng hóa và dịch vụ khỏi Đăng bạ quốc tế, hãy sử dụng Tờ khai MM8 - Form MM8 (hủy bỏ một phần).
Tôi có thể bao gồm các hàng hóa và dịch vụ bị hạn chế trong một chỉ định sau được không?
Có, sau này bạn có thể yêu cầu một chỉ định sau (thông qua hệ thống Chỉ định sau điện tử e-Subsequent hoặc Tờ khai MM4 - Form MM4) cho hàng hóa và dịch vụ là đối tượng bị giới hạn.
Phí là bao nhiêu?
Phí giới hạn là 177 franc Thụy Sĩ cho mỗi giới hạn.
Lưu ý rằng nếu cùng giới hạn nhưng áp dụng cho nhiều hơn một Bên tham gia được chỉ định, phí cũng vẫn là 177 franc Thụy Sĩ.
Để biết thêm thông tin về các giới hạn, vui lòng tham khảo các đoạn B.II.52.01 đến 59.03 của Hướng dẫn đăng ký nhãn hiệu quốc tế theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol) và các trang 43 đến 49 của Tận dụng tối đa Hệ thống Madrid (Making the Most of the Madrid System).


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Từ bỏ 
Để từ bỏ hiệu lực của việc đăng ký quốc tế của bạn cho tất cả các hàng hóa và dịch vụ đối với một số (nhưng không phải tất cả) Bên tham gia được chỉ định, hãy sử dụng Tờ khai MM7 (Form MM7).
Video Cách giới hạn danh mục hàng hóa và dịch vụ của đăng ký quốc tế

https://www.wipo.int/multimedia-video/en/madrid/madrid_how_to_limitation_2.ogg

Bạn có thể gửi Tờ khai MM7 trực tiếp đến WIPO (submit form MM7 directly to WIPO) hoặc thông qua Cơ quan của bạn, tức Cơ quan của Bên tham gia của chủ sở hữu.
Hàng hóa và dịch vụ sẽ vẫn nằm trong danh mục chính của đăng ký quốc tế, nhưng nhãn hiệu của bạn sẽ không có hiệu lực cũng như không được hưởng sự bảo hộ đối với những hàng hóa và dịch vụ liên quan tại các Bên tham gia được chỉ định khi đã từ bỏ hiệu lực. Sau này, bạn có thể yêu cầu ghi nhận một chỉ định sau (Tờ khai MM4 - Form MM4) cho các các Bên tham gia được chỉ định là đối tượng của việc từ bỏ.
Phí là bao nhiêu?
Yêu cầu từ bỏ là miễn phí.
Để biết thêm thông tin về việc từ bỏ, vui lòng tham khảo các đoạn B.II.52.01 đến 59.03 của Hướng dẫn về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol) và trang 49 đến 51 của Tận dụng tối đa Hệ thống Madrid (Making the Most of the Madrid System).


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Hủy bỏ 
Để xóa một số hoặc tất cả hàng hóa và dịch vụ đối với tất cả các Bên tham gia được chỉ định trong đăng ký quốc tế của bạn, hãy sử dụng Tờ khai MM8 (Form MM8).
Video Cách giới hạn danh sách hàng hóa và dịch vụ của đăng ký quốc tế:

https://www.wipo.int/multimedia-video/en/madrid/madrid_how_to_limitation_3.ogg

Bạn có thể gửi Tờ khai MM8 trực tiếp đến WIPO (submit form MM8 directly to WIPO) hoặc thông qua Cơ quan của bạn, tức Cơ quan của Bên tham gia của chủ sở hữu.
Lưu ý rằng, không giống như giới hạn (Tờ khai MM6 - Form MM6), việc hủy bỏ khiến hàng hóa và dịch vụ bị xóa vĩnh viễn khỏi Đăng bạ quốc tế. Để được bảo hộ cho hàng hóa và dịch vụ là đối tượng hủy bỏ, bạn phải nộp đơn quốc tế mới, vì cũng không thể chỉ định sau sau khi đã hủy bỏ.
Phí là bao nhiêu?
Yêu cầu hủy bỏ là miễn phí.
Để biết thêm thông tin về việc hủy bỏ, vui lòng tham khảo các đoạn B.II.52.01 đến 59.03 của Hướng dẫn về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol) và trang 52 đến 55 Tận dụng tối đa Hệ thống Madrid (Making the Most of the Madrid System).


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Gia hạn
Khi nhãn hiệu của bạn đã được ghi nhận vào Đăng bạ quốc tế, đăng ký quốc tế có hiệu lực trong mười năm và có thể được gia hạn mười năm một lần trực tiếp với WIPO (trên cơ sở thanh toán phí gia hạn).

Video Cách gia hạn đăng ký quốc tế (phần 1):

https://www.wipo.int/multimedia-video/en/madrid/madrid_how_to_renew_part1.mp4

Bạn sẽ nhận được một thông báo không chính thức từ WIPO xác nhận ngày hết hạn đăng ký quốc tế của bạn.
    • Mẫu Thông báo hết hạn không chính thức
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/how_to/manage/docs/unofficial_notice.pdf
Khi nào cần gia hạn
Bạn có thể gia hạn đăng ký quốc tế trước khi kết thúc thời hạn bảo hộ 10 năm hoặc trong thời gian ân hạn sáu tháng sau khi hết hạn. Lưu ý rằng bạn phải trả phụ phí nếu bạn gia hạn trong thời gian ân hạn.

Video Cách gia hạn đăng ký quốc tế (phần 2):

https://www.wipo.int/multimedia-video/en/madrid/madrid_how_to_renew_part2.mp4

Làm thế nào để được gia hạn
Trừ một số ngoại lệ, cách đơn giản nhất để gia hạn đăng ký quốc tế của bạn là sử dụng Gia hạn điện tử (e-Renewal).
    • Mẫu Gia hạn điện tử
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/how_to/manage/docs/e-renewal_receipt.pdf 
Ngoài ra, bạn có thể gia hạn đăng ký quốc tế (dạng giấy) và gửi Tờ khai (MM11) trực tiếp đến WIPO (submit the form (MM11) directly to WIPO).
WIPO sẽ thẩm định yêu cầu gia hạn của bạn (chỉ phần hình thức) và thông báo cho bạn về bất kỳ vấn đề nào phát sinh, bao gồm cả việc không thanh toán các khoản phí bắt buộc.
Nếu việc gia hạn đáp ứng các yêu cầu về hình thức, WIPO sẽ ghi nhận vào Đăng bạ quốc tế và gửi cho bạn Giấy chứng nhận gia hạn.
    • Mẫu Giấy chứng nhận gia hạn.
https://www.wipo.int/export/sites/www/madrid/en/how_to/manage/docs/certificate_renewal.pdf 
Phí gia hạn
Phí là bao nhiêu?

Sử dụng Công cụ tính phí (Fee Calculator) để giúp bạn ước tính phí gia hạn.
Phí gia hạn bao gồm:
    • phí cơ bản (653 franc Thụy Sĩ); cộng thêm
    • phí riêng individual fee (khác nhau) cho mỗi Bên tham gia được chỉ định (chỉ áp dụng cho các Bên tham gia được liệt kê theo tuyên bố (c) liên quan đến Điều 8 (7) (a) của Nghị định thư Madrid); và/hoặc
    • phí bổ sung (100 franc Thụy Sĩ) cho mỗi Bên tham gia không được liệt kê theo tuyên bố (c); và
    • phí bổ sung thêm (100 franc Thụy Sĩ) cho mỗi loại hàng hóa và dịch vụ vượt quá ba (chỉ áp dụng nếu phí bổ sung phải trả, tức là, nếu một số Bên tham gia được chỉ định không tính phí riêng).
Lưu ý rằng bạn phải trả phụ phí 50% nếu bạn gia hạn đăng ký quốc tế trong thời gian ân hạn.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Kết quả tính phí bằng Phần mềm tính phí dựa trên thông tin bạn đã cung cấp và Biểu phí (Schedule of Fees) chỉ có giá trị tại thời điểm tính phí. Phí ước tính chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Để có mức phí chính xác nhất, hãy tham khảo Phần mềm tính phí ngay trước khi bạn gửi yêu cầu hoặc đặt lệnh thanh toán.
Để biết thêm thông tin về việc gia hạn, hãy tham khảo các đoạn B.II.73.01 đến 82.03 của Hướng dẫn về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol), ghi chú nộp mẫu MM11Thông báo thông tin số 23/2014.


- Cách quản lý Đăng ký quốc tế của bạn: Li-xăng
Mặc dù không bắt buộc, bạn có thể chọn gửi một yêu cầu duy nhất (Tờ khai MM13 - Form MM13) để ghi nhận li-xăng nhãn hiệu trong Đăng bạ quốc tế có hiệu lực ở nhiều quốc gia (Bên tham gia).
Bạn có thể gửi Tờ khai MM13:
    • trực tiếp đến WIPO
    • hoặc thông qua Cơ quan SHTT "sở tại" của chủ sở hữu (tức Cơ quan của Bên tham gia của chủ sở hữu); hoặc là
    • thông qua Cơ quan của Bên tham gia mà li-xăng được cấp.
Lưu ý: không gửi các tài liệu bổ trợ, ví dụ như các bản sao của hợp đồng li-xăng, đến WIPO.
Hệ quả của việc ghi nhận li-xăng trong Đăng bạ quốc tế là gì?
Đối với một số quốc gia/khu vực, việc ghi nhận li-xăng trong Đăng bạ quốc tế có tác dụng tương tự như đăng ký li-xăng trực tiếp với từng Cơ quan SHTT quốc gia/khu vực.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, việc ghi nhận li-xăng trong Đăng bạ quốc tế sẽ không có hiệu lực ở một quốc gia/khu vực cụ thể. Việc ghi nhận li-xăng trong Đăng bạ quốc tế không có hiệu lực ở một quốc gia / khu vực mà:
    • luật pháp trong nước không quy định về việc ghi nhận li-xăng nhãn hiệu (Úc và New Zealand); hoặc là
    • đã tuyên bố theo Quy tắc 20 bis (6) (b), rằng việc ghi nhận li-xăng trong Đăng bạ quốc tế không có hiệu lực. Ở các quốc gia/khu vực này, các thủ tục cần thiết để ghi nhận li-xăng nhãn hiệu phải được trực tiếp hoàn thiện tại Cơ quan SHTT quốc gia/khu vực theo luật pháp sở tại (Afghanistan, Tổ chức Sở hữu trí tuệ châu Phi (OAPI), Brazil, Campuchia, Canada, Trung Quốc, Colombia, Gambia, Georgia, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Kyrgyzstan, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Malawi, Mexico, Hàn Quốc, Cộng hòa Moldova, Liên bang Nga, Samoa, Singapore và Thái Lan).
Phí là bao nhiêu?
Phí ghi nhận li-xăng, hoặc sửa đổi ghi nhận li-xăng, là 177 franc Thụy Sĩ.
Để biết thêm thông tin về li-xăng, vui lòng tham khảo các đoạn B.II.93.01 đến 99.04 của Hướng dẫn về Đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid (Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol).


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Yêu cầu đính chính
Trong một số trường hợp nhất định, bạn có thể yêu cầu WIPO đính chính lỗi được ghi trong Đăng ký quốc tế.
Các loại lỗi có thể được đính chính bởi WIPO
Chỉ một số lỗi nhất định có thể được đính chính bởi WIPO. Nói chung, WIPO sẽ chỉ đính chính các lỗi đánh máy hoặc lỗi hiển nhiên đáp ứng các tiêu chí được nêu dưới đây.
Lỗi do WIPO
Nếu lỗi liên quan đến đăng ký quốc tế do WIPO, bạn có thể yêu cầu đính chính bất cứ lúc nào.
Lỗi do chủ sở hữu hoặc đại diện của chủ sở hữu
WIPO sẽ không đính chính lỗi do chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu.
Lỗi do Cơ quan SHTT
WIPO sẽ đính chính một số lỗi do Cơ quan SHTT gây ra nếu WIPO nhận được yêu cầu đính chính lỗi trong vòng chín tháng kể từ ngày lỗi được công bố trong Đăng bạ quốc tế (Công báo WIPO), cụ thể:
    • Lỗi trong đăng ký quốc tế do sự khác biệt giữa các tài liệu mà WIPO nhận được và các tài liệu được nộp cho Cơ quan SHTT của Bên tham gia (thành viên)
    • Lỗi liên quan đến danh sách các Bên tham gia (thành viên) được chỉ định trong đăng ký quốc tế của bạn
    • Lỗi liên quan đến danh sách hàng hóa và dịch vụ trong đăng ký quốc tế nhãn hiệu của bạn
WIPO cũng sẽ đính chính các lỗi đánh máy nhỏ hoặc lỗi chính tả do Cơ quan SHTT gây ra, miễn là các đính chính đó không ảnh hưởng đến phạm vi quyền của đăng ký quốc tế.
Không có giới hạn thời gian cho các đính chính loại này.
Các loại lỗi WIPO không thể đính chính 
Lỗi do chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu
WIPO sẽ không đính chính các loại lỗi do chủ sở hữu hoặc đại diện chủ sở hữu gây ra, cụ thể:
    • Lỗi liên quan đến danh sách các Bên tham gia được chỉ định (thành viên)
    • Lỗi liên quan đến danh mục hàng hóa và dịch vụ
Lỗi liên quan đến phân loại hàng hóa và dịch vụ
WIPO sẽ chỉ đính chính lỗi trong phân loại hàng hóa và/hoặc dịch vụ, nếu hàng hóa và dịch vụ không được phân loại chính xác theo Bảng Phân loại Nice (Nice Classification).
Làm thế nào bạn có thể yêu cầu đính chính?
Nếu bạn xác định có lỗi trong Đăng bạ quốc tế (dựa trên các tiêu chí trên), có hai cách để gửi yêu cầu đính chính:
    • Sử dụng dịch vụ Liên hệ Madrid Contact Madrid (chọn “đính chính” trong mục Yêu cầu của tôi, sau đó nhập chi tiết vào trường liên quan)
    • Hoàn thành Tờ khai MM21 Form MM21 (Yêu cầu chỉnh sửa bản ghi) và gửi cho WIPO thông qua dịch vụ Liên hệ Madrid
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm - Khi bạn đã gửi yêu cầu tới WIPO thông qua dịch vụ Liên hệ Madrid (hoặc thông qua hệ thống Gia hạn điện tử hoặc Chỉ định sau điện tử), bạn sẽ không thể rút lại hoặc sửa đổi trong mọi trường hợp. Hãy chắc chắn xác minh nội dung gửi trước khi hoàn thành yêu cầu của bạn.
Phí là bao nhiêu?
Yêu cầu đính chính là miễn phí
Yêu cầu đính chính trong Đăng bạ quốc tế tuân theo Quy tắc 28 của Quy chế chung theo Thỏa ước Madrid liên quan đến Đăng ký quốc tế nhãn hiệu và Nghị định thư liên quan đến Thỏa thuận đó. Để biết thêm thông tin về các chỉ định sau, hãy tham khảo các đoạn B.II,70,01 đến 72,03 của Hướng dẫn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid.


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Tiếp tục tiến trình
Trong trường hợp bạn không tuân thủ thời hạn do WIPO thiết lập, bạn có thể yêu cầu tiếp tục tiến trình bằng Tờ khai MM20 Form MM20.
Bạn phải nộp Tờ khai MM20 trực tiếp cho WIPO.
Tiếp tục tiến trình chỉ được áp dụng đối với thời hạn để:
    • khắc phục các thiếu sót cụ thể theo Quy tắc 11 (2), 20 bis (2), 24 (5) (b) hoặc 26 (2)
    • trả các khoản phí do nộp đơn quốc tế theo Quy tắc 11 (3)
    • trả phần thứ hai của khoản phí riêng theo Quy tắc 34 (3) (c) (iii)
    • nộp yêu cầu tiếp tục hiệu lực một đăng ký quốc tế tại Nước kế thừa và thanh toán các khoản phí liên quan đến yêu cầu này theo Quy tắc 39 (1)
Không thể yêu cầu tiếp tục tiến trình cho bất kỳ sự quá hạn nào khác.
Yêu cầu tiếp tục tiến trình phải được thực hiện trong vòng hai tháng kể từ khi hết thời hạn liên quan.
Phí là bao nhiêu?
Phí cho một yêu cầu tiếp tục tiến trình là 200 franc Thụy Sĩ.
Để biết thêm thông tin về tiếp tục tiến trình, vui lòng tham khảo các đoạn B.I.06 bis.01 đến 0,05 của Hướng dẫn đăng ký quốc tế nhãn hiệu theo Thỏa ước Madrid và Nghị định thư Madrid. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo Thông báo số 23/2014.


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Trích xuất thông tin
Thông tin về đăng ký quốc tế có hiệu lực và được ghi nhận trong Đăng bạ quốc tế được công bố miễn phí trên Madrid Monitor.
Theo yêu cầu, WIPO cung cấp hai loại trích xuất chứng thực từ Đăng bạ quốc tế liên quan đến nội dung đăng ký quốc tế (cho dù còn hay đã hết hạn hiệu lực):
    • Một trích xuất chứng thực chi tiết bao gồm phân tích tình trạng đăng ký quốc tế (bản sao đăng ký quốc tế như được công bố ban đầu trên Công báo WIPO, với các chi tiết về bất kỳ thay đổi hoặc gia hạn nào được ghi trong Đăng bạ quốc tế tại thời điểm trích xuất được chuẩn bị)
    • Một trích xuất chứng thực đơn giản bao gồm một bản sao được chứng thực của tất cả các mục được xuất bản trong Công báo WIPO của đăng ký quốc tế tại thời điểm trích xuất được chuẩn bị.
WIPO cũng cung cấp các dịch vụ đặc biệt sau:
    • Cấp bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký quốc tế và giấy chứng nhận gia hạn
    • Cấp nhanh trích xuất chứng thực từ Đăng bạ quốc tế (trong vòng năm ngày làm việc sau khi nhận được yêu cầu)
    • Hợp pháp hóa trích xuất chứng thực từ Đăng bạ quốc tế
Sử dụng dịch vụ Liên hệ Madrid để gửi (các) yêu cầu của bạn liên quan đến trích xuất chứng thực hoặc các dịch vụ đặc biệt.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Trích xuất từ trang Đăng bạ quốc tế (Extracts from the International Register).


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Phương thức thanh toán
Thanh toán phí là một phần không thể thiếu trong việc quản lý danh mục nhãn hiệu của bạn thông qua Hệ thống Madrid. Đối với các giao dịch phát sinh chi phí, Hệ thống Madrid cung cấp một số cách thuận tiện để thanh toán phí của bạn:
1. Tài khoản hiện tại tại WIPO Current Account at WIPO
2. Thẻ tín dụng (trong một số trường hợp nhất định) Credit card (in certain cases)
3. Chuyển khoản Bank transfer
4. Chuyển bưu điện (chỉ trong phạm vi châu Âu) Postal transfer (within Europe only)
Cảnh báo - Việc không thanh toán đầy đủ các khoản phí của bạn sẽ dẫn đến việc ra thông báo thiếu sót. Thông báo sẽ có thời hạn thanh toán (thường là 3 tháng), sau đó đơn sẽ được coi là bị từ bỏ.

 

- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Dịch vụ điện tử để quản lý đăng ký của bạn
Quản lý đăng ký quốc tế của bạn
Sử dụng Trình quản lý Madrid Portfolio Manager để quản lý trực tuyến (các) đăng ký quốc tế của bạn.
Ứng dụng này cho phép bạn thực hiện mọi thay đổi quan trọng đối với toàn bộ hồ sơ nhãn hiệu đã đăng ký của bạn ở một nơi. Sửa đổi, mở rộng, chuyển giao hoặc gia hạn đơn quốc tế của bạn; và dễ dàng trả phí, xem tài liệu hoặc ủy thác trách nhiệm cho hồ sơ của bạn. Tìm hiểu thêm

Hướng dẫn: Video Cách sử dụng Trình quản lý hồ sơ nhãn hiệu Madrid:

javascript:popup_window('/madrid/en/video/mpm.html',1100,680)

Lưu ý: Truy cập vào Trình quản lý hồ sơ nhãn hiệu Madrid yêu cầu phải có Tài khoản WIPO.
Thông báo điện tử
Nếu bạn muốn nhận bản sao qua email của một số thông báo nhất định liên quan đến đăng ký quốc tế của bạn, hãy liên hệ với chúng tôi để đăng ký dịch vụ Thông báo điện tử của chúng tôi.
Bạn sẽ nhận được email mỗi khi bất kỳ tài liệu nào sau đây được WIPO xử lý và một bản sao của tài liệu ở định dạng PDF:
• bản sao các thông báo từ chối tạm thời;
• bản sao thông báo thiếu sót của các từ chối tạm thời;
• bản sao các tuyên bố liên quan đến tình trạng tạm thời của nhãn hiệu tại một Bên tham gia được chỉ định;
• bản sao các tuyên bố liên quan đến quyết định cuối cùng về tình trạng nhãn hiệu tại một Bên tham gia được chỉ định;
• bản sao thông báo hủy bỏ hiệu lực tại các Bên tham gia được chỉ định;
• thông báo liên quan đến việc ghi nhận thay đổi hoặc hủy bỏ;
• tài liệu giao dịch liên quan đến thiếu sót trong yêu cầu sửa đổi hoặc hủy bỏ;
• thông báo liên quan đến việc ghi nhận li-xăng;
• tài liệu giao dịch liên quan đến thiếu sót trong yêu cầu ghi ghi nhận li-xăng; và
• thông báo liên quan đến phần thứ hai của phí riêng (chỉ Cuba và Nhật Bản).
Mẹo nhỏ! - Để nhận thông báo qua email mỗi khi tình trạng đăng ký quốc tế được cập nhật trong Madrid Monitor, hãy thiết lập Cảnh báo điện tử trong Madrid Monitor. Nhập tên nhãn hiệu của bạn hoặc số Đăng ký quốc tế trong thanh tìm kiếm. Mở bản ghi nhãn hiệu, sau đó nhấp vào "Thông báo cho tôi khi tài liệu được cập nhật" ở góc trên bên phải. Thiết lập Cảnh báo điện tử yêu cầu phải có Tài khoản WIPO.
Tìm hiểu thêm về các dịch vụ điện tử và tài nguyên giúp bạn dễ dàng quản lý đăng ký quốc tế của mình.


- Cách quản lý đăng ký quốc tế của bạn: Liên kết khác
    • How to search before filing
    • How to file an application
    • How to locate a WIPO Reference Number in Madrid Monitor
    • Guide to the International Registration of Marks under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
    • Making the Most of the Madrid System : Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms 
    • Forms
    • Fees
    • E-Payment
    • FAQs
    • Madrid Portfolio Manager
    • Madrid Monitor
    • Member Profiles Database
    • Declarations made under the Madrid Agreement and the Madrid Protocol
    • e-services

Nguồn: https://www.wipo.int/madrid/en/how_to/manage/