Th 6, 09/04/2021 | 09:17 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

“Công nghệ trợ giúp” có xu hướng gia tăng và được tích hợp nhiều hơn vào hàng tiêu dùng.

Một báo cáo mới của WIPO cho thấy, những đổi mới giúp mọi người khắc phục khả năng vận động, thị giác và các khuyết tật khác đã đạt mức tăng trưởng hai con số trong những năm gần đây và các “công nghệ trợ giúp” này ngày càng được tích hợp nhiều hơn vào hàng tiêu dùng.

Theo Báo cáo Xu hướng Công nghệ năm 2021 của WIPO: Công nghệ trợ giúp, hơn 1 tỷ người hiện đang cần công nghệ trợ giúp - một con số dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong thập kỷ tới khi dân số già đi. Đồng thời, điện tử tiêu dùng và các sản phẩm hỗ trợ đang hội tụ, đồng nghĩa với việc thương mại hóa các công nghệ này thậm chí còn lớn hơn.

Báo cáo chỉ ra rằng những đổi mới, từ những cải tiến nhỏ trong các sản phẩm hiện có đến những phát triển tiên tiến trong công nghệ tiên tiến, có thể cải thiện một cách đáng kể cuộc sống của những người bị hạn chế về chức năng. Các công nghệ này giúp họ vượt qua những trở ngại hằng ngày trong việc điều hướng môi trường, giao tiếp, làm việc và sống độc lập.

Báo cáo này sử dụng dữ liệu sáng chế và các dữ liệu khác để cung cấp bằng chứng thực tế, vững chắc về sự đổi mới trong bối cảnh công nghệ trợ giúp toàn cầu, tạo cơ sở kiến thức để cung cấp thông tin và giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, nhà nghiên cứu và nhà hoạch định chính sách trong việc ra quyết định của mình. Báo cáo chỉ ra rằng Trung Quốc, Hoa Kỳ, Đức, Nhật Bản và Hàn Quốc là năm quốc gia chủ yếu có sự đổi mới trong công nghệ trợ giúp.

Nguồn: WIPO

 

“Các công nghệ trợ giúp dùng để khắc phục những hạn chế của con người hiện đang hướng tới nhiều loại sản phẩm tiêu dùng hơn, đánh dấu một bước phát triển đổi mới quan trọng với những lợi ích to lớn cho nhiều người hơn”, Trợ lý Tổng giám đốc Marco Aleman, người phụ trách Lĩnh vực Hệ sinh thái đổi mới và IP của WIPO cho biết. "Ví dụ, các thiết bị có giao diện não-máy hoặc nhận dạng chuyển động của mắt giúp những người bị bại não sử dụng các thiết bị máy tính cũng có thể được sử dụng trong các ứng dụng trò chơi và truyền thông. Tin rất tốt là các công nghệ cải thiện cuộc sống này đang hướng tới thương mại hóa chính thống, đồng thời mang lại lợi ích cho những người cần chúng nhất ”.

 

Nguồn: WIPO

 

Nguồn: WIPO

 

* Những phát hiện chính

Kết quả báo cáo bao gồm:

Báo cáo Xu hướng công nghệ đã xác định hơn 130.000 bằng độc quyền sáng chế liên quan đến các công nghệ trợ giúp thông thường và mới nổi được công bố từ năm 1998 đến giữa năm 2020, với 15.592 đơn đăng ký sáng chế về các công nghệ trợ giúp mới nổi trong giai đoạn này.

Các đơn đăng ký sáng chế về công nghệ trợ giúp mới nổi - bao gồm robot hỗ trợ, ứng dụng ngôi nhà thông minh, thiết bị mang đeo dùng cho người khiếm thị và kính thông minh - đã tăng nhanh hơn ba lần (tốc độ tăng trưởng trung bình hằng năm 17%, hoặc AAGR, trong giai đoạn 2013-2017 cho lần nộp đơn đầu tiên, với việc công bố các đơn đăng ký sáng chế xảy ra muộn hơn 18 tháng hoặc hơn) so với công nghệ trợ giúp thông thường. Những đổi mới trong công nghệ thông thường bao gồm các cải tiến và phụ kiện của các sản phẩm lâu đời như ghế ngồi của xe lăn hoặc bánh xe được điều chỉnh cho các địa hình khác nhau, cảnh báo môi trường và thiết bị hỗ trợ chữ nổi Braille.

Hai lĩnh vực phát triển nhanh trong công nghệ trợ giúp mới nổi là lĩnh vực môi trường (42% AAGR) và lĩnh vực di động (24% AAGR). Các công nghệ môi trường mới nổi bao gồm thiết bị hỗ trợ điều hướng trong không gian công cộng và rô bốt hỗ trợ. Công nghệ di động mới nổi bao gồm các ứng dụng như xe lăn tự lái và các bộ phận giả tiên tiến.

Lĩnh vực công nghệ trợ giúp đang hội tụ với hàng điện tử tiêu dùng và công nghệ y tế nói chung. Các công nghệ được phát triển dành cho những người bị hạn chế về chức năng ngày càng được áp dụng cho các sản phẩm chính thống. Ví dụ, công nghệ dẫn truyền qua xương có thể hỗ trợ người khiếm thính cũng có thể được sử dụng trong tai nghe của người chạy bộ.

Một đánh giá về mức độ sẵn sàng của công nghệ cho thấy hầu hết các công nghệ trợ giúp mới nổi đang trong giai đoạn phát triển, trong khi 18% đã được thương mại hóa.

Các công ty đang dẫn đầu sự phát triển của công nghệ trợ giúp bao gồm các công ty công nghệ trợ giúp chuyên biệt như WS Audiology, Cochlear, Sonova, Second Sight và Össur. Các công ty hàng tiêu dùng điện tử (như Panasonic, Samsung, IBM, Google và Hitachi) và các công ty công nghiệp xe hơi (Toyota và Honda) cũng là những người chơi lớn.

Các trường đại học và các tổ chức nghiên cứu công nổi bật hơn trong bộ dữ liệu công nghệ trợ giúp mới nổi (23% số người nộp đơn đăng ký sáng chế so với 11% trong lĩnh vực thông thường), và đặc biệt tích cực trong lĩnh vực di động (34% số người nộp đơn đăng ký sáng chế).

Báo cáo  kết luận rằng sở hữu trí tuệ đã thúc đẩy sự phát triển trong đổi mới công nghệ trợ giúp. Các chuyên gia đóng góp vào báo cáo nhấn mạnh sự cần thiết của sự đổi mới này để được phổ biến rộng rãi hơn cho những người dựa vào nó. Trên toàn cầu, hiện cứ 10 người thì chỉ có 1 người có quyền sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mà họ cần. Với ấn phẩm này, WIPO nhằm mục đích cung cấp cơ sở kiến thức để hỗ trợ các cuộc thảo luận toàn cầu về công nghệ trợ giúp dưới sự bảo trợ của Công ước Liên hợp quốc về Quyền của Người khuyết tật (CRPD) và công việc của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhằm thúc đẩy việc tiếp cận nhiều hơn công nghệ trợ giúp.

Nguồn: WIPO

Giới thiệu về loạt bài Xu hướng công nghệ

Chuỗi "Xu hướng Công nghệ" của WIPO theo dõi các xu hướng công nghệ thông qua việc phân tích dữ liệu sáng chế và các dữ liệu khác để cung cấp bằng chứng thực tế, vững chắc về sự đổi mới trong các lĩnh vực cụ thể. Các chuyên gia đóng góp từ các lĩnh vực khác nhau của hệ sinh thái đổi mới làm phong phú thêm các báo cáo bằng những nhận xét và hiểu biết có giá trị của họ, đồng thời thông tin về bối cảnh rộng lớn hơn - chính sách, tiêu chuẩn, quy định, luật pháp, ý nghĩa đối với hệ thống sở hữu trí tuệ - góp phần tạo nên bức tranh toàn cảnh hơn. Cơ sở kiến thức thu được này cung cấp thông tin và giúp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu và các nhà hoạch định chính sách trong việc ra quyết định của họ. Chuỗi chương trình này là một phần trong công việc của WIPO nhằm tạo ra các sản phẩm tri thức hỗ trợ môi trường kinh tế toàn cầu, nơi các cá nhân và doanh nghiệp thuộc mọi quy mô có thể dễ dàng đưa các sản phẩm mới thú vị ra thị trường.

 

Xem toàn văn báo cáo của WIPO bằng tiếng Anh.

Phạm Phi Anh (Dịch và Biên soạn)

Nguồn: https://www.wipo.int/pressroom/en/articles/2021/article_0003.html