Th 2, 30/11/2020 | 09:50 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Giới thiệu một số ấn phẩm do WIPO xuất bản năm 2020 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và các hệ thống đăng ký quốc tế

Giới thiệu một số ấn phẩm do WIPO xuất bản năm 2020 về Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu và các hệ thống đăng ký quốc tế

 

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu (Global Innovation Index, GII) do Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) kết hợp với Đại học Cornell (Hoa Kỳ) và Học viện kinh doanh INSEAD (Pháp) xác lập và công bố. GII là bảng xếp hạng về thành quả đổi mới sáng tạo bao gồm 130 nền kinh tế được đánh giá dựa trên 80 chỉ số khác nhau. Các nhà chính sách từ hầu hết các quốc gia trên thế giới đang dựa vào GII để tìm hiểu về ưu điểm và nhược điểm của hệ thống đổi mới sáng tạo của mình nhằm đề xuất định hướng chính sách trong tương lai.

 


Đồng thời, WIPO cũng xuất bản các Báo cáo thường niên về sự phát triển và kết quả của Hệ thống PCT đối với đăng ký Sáng chế Quốc tế, Hệ thống La Hay về Đăng ký Quốc tế Kiểu dáng Công nghiệp và Hệ thống Madrid về Đăng ký Quốc tế Nhãn hiệu. Báo cáo Tóm tắt được dịch sang tất cả các ngôn ngữ chính thức của WIPO, các Báo cáo thường niên có thể tải về riêng biệt.
 
Các phiên bản điện tử có tại https://www.wipo.int/global_innovation_index/en/2020/ và www.wipo.int/ipstats/. Trong trường hợp quý độc giả cần bản giấy, quý vị có thể liên hệ qua email có địa chỉ sau:  Publishers.mail@wipo.int.

Báo cáo thường niên Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT 2020): Chủ đề đặc biệt của năm nay hướng đến các phân tích và mô tả về hoạt động nộp đơn PCT ở cấp địa phương, dựa trên vị trí địa lý của các tác giả sáng chế có tên trong đơn đăng ký quốc tế sáng chế. Đây là lần đầu tiên Báo cáo thường niên Hiệp ước hợp tác về sáng chế phân tích các cụm khu vực đổi mới sáng tạo theo cách này. Chỉ số Đổi mới sáng tạo Toàn cầu (GII) của WIPO kể từ năm 2018 đã cung cấp số liệu thống kê về các nền khoa học và công nghệ được xếp hạng hàng đầu thế giới, trong khi ấn bản năm 2019 của Báo cáo Sở hữu trí tuệ Thế giới (WIPR) tập trung vào sự phát triển của các điểm nóng đổi mới sáng tạo toàn cầu và mạng lưới của họ trong hơn 40 năm.

 

Báo cáo thường niên Hệ thống Đăng ký quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (La Hay 2020):  Hệ thống La Hay về Đăng ký Quốc tế Kiểu dáng Công nghiệp cho phép người nộp đơn đăng ký tới 100 kiểu dáng khác nhau thông qua một đơn đăng ký quốc tế duy nhất.
  


Báo cáo thường niên Đăng ký quốc tế về nhãn hiệu (Madrid 2020): Số liệu thống kê về đơn đăng ký của Madrid được sử dụng dựa trên ngày nộp đơn  đầu tiên tại một văn phòng thành viên của Madrid. Điều này loại bỏ độ trễ thời gian giữa ngày đơn đầu tiên được nộp tại cơ quan xuất xứ và ngày được Văn phòng quốc tế của WIPO tiếp nhận và ghi nhận. 


Các tài liệu bằng tiếng Anh giới thiệu cuốn sách Chỉ số Đổi mới Toàn cầu (GII) 2020 có thể tải về tại đây.

Báo cáo thường niên Hiệp ước hợp tác về sáng chế (PCT 2020) bằng tiếng Anh có thể tải về tại đây.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_901_2020.pdf

Báo cáo thường niên Hệ thống Đăng ký quốc tế về kiểu dáng công nghiệp (La Hay 2020) bằng tiếng Anh có thể tải về tại đây.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_930_2020.pdf

Báo cáo thường niên Đăng ký quốc tế về nhãn hiệu (Madrid 2020) bằng tiếng Anh có thể tải về tại đây.
https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_940_2020.pdf


Trung tâm Thông tin SHCN