Th 7, 25/04/2020 | 14:53 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

[PCT] Thông báo của WIPO về việc chuyển tài liệu giấy đi và đến Văn phòng quốc tế trong giai đoạn dịch COVID-19

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động của Văn phòng quốc tế và các hệ thống bưu chính trên toàn thế giới, Văn phòng quốc tế thông báo tạm dừng việc gửi tài liệu PCT dạng giấy (ví dụ: đơn, thư PCT) cho đến khi có thông báo mới.

Văn phòng quốc tế có chức năng là cơ quan nhận đơn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đối với hoạt động của Văn phòng quốc tế và các hệ thống bưu chính trên toàn thế giới, Văn phòng quốc tế thông báo tạm dừng việc gửi tài liệu PCT dạng giấy (ví dụ: đơn, thư PCT) cho đến khi có thông báo mới. Văn phòng quốc tế sẽ chỉ gửi tài liệu qua email để trao đổi với người nộp đơn và các đại diện SHCN. Xin lưu ý rằng các tài liệu PCT liên quan đến các đơn cụ thể sẽ được hiển thị trên  ePCT hoặc trên PatentSCOPE sau khi được công bố quốc tế.

Người dùng PCT chưa cung cấp cho Văn phòng quốc tế địa chỉ email liên quan đến các đơn đăng ký quốc tế được khuyến cáo cung cấp thông tin nêu trên bằng cách:

i. Điền thông tin trực tiếp liên quan đến một trong các đơn đăng ký quốc tế đang chờ xử lý trong ePCT (ePCT) nếu khách hàng có quyền truy cập đơn đăng ký quốc tế đó;

ii. Sử dụng dịch vụ dự phòng PCT (PCT Contingency upload service);

iii. Gửi email đến một trong những địa chỉ sau: pct.eservice@wipo.int hoặc pct.infoline@wipo.int; hoặc là

iv. Sử dụng Trang dịch vụ khách hàng WIPO (PCT) để liên hệ với Văn phòng quốc tế

Để biết hướng dẫn chi tiết về cách cung cấp thông tin của khách hàng trong ePCT, vui lòng tham khảo trang web sau (webpage) và tham khảo câu hỏi thường gặp về ePCT tại ( FAQs). Nếu khách hàng cần bất kỳ hỗ trợ gì xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ hòm thư điện tử: pct.eservice@wipo.int

Do các dịch vụ bưu chính giảm hoạt động, tất cả người dùng PCT được khuyến khích liên lạc với Văn phòng quốc tế bằng phương tiện điện tử thông qua ePCT.

Các biện pháp tương tự đang được triển khai trong Hệ thống Madrid Madrid và hệ thống Hague Hague; để biết thêm thông tin chi tiết xin vui lòng tham khảo các trang web tương ứng cho các hệ thống đăng ký nêu trên.

 

Dịch từ trang web của WIPO: https://www.wipo.int/pct/en/news/2020/news_0008.html

Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp