Th 4, 16/08/2017 | 18:52 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Đảng ủy Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017...

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Đảng ủy Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2017 và triển khai thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự Hội nghị có Ban chấp hành Đảng bộ và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Cục SHTT.

Hội nghị đã nghe báo cáo sơ kết tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Báo cáo nêu rõ, qua 6 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, công tác chỉ đạo điều hành đã đạt được một số mục tiêu cụ thể quan trọng trong đổi mới, đẩy mạnh chất lượng xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến tích cực trên mọi mặt như công tác chính trị, tư tưởng; công tác tổ chức cán bộ, tổ chức đảng, đảng viên; tổ chức kiểm tra, giám sát; lãnh đạo các đoàn thể, sự phối hợp công tác tốt giữa Đảng ủy Cục và Lãnh đạo Cục, kịp thời giải quyết những vấn đề mới, làm tốt công tác tư tưởng; tăng cường phát huy dân chủ và chú trọng công tác tài chính, công nghệ thông tin, tuyên truyền, thực hiện tốt các báo cáo công tác đảng đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ theo yêu cầu. Đồng thời, Hội nghị đã được nghe báo cáo kết quả triển khai việc thu, nộp đảng phí theo quy định.

Tại Hội nghị, đồng chí Đinh Hữu Phí, Bí thư Đảng ủy Cục SHTT đã đánh giá cao những mặt đã làm được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời nêu những vấn đề còn tồn tại cần cố gắng khắc phục trong thời gian tới.

Hội nghị đã tiếp thu các ý kiến và thống nhất thực hiệm nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 với các định hướng như sau: Tập trung nghiên cứu kiện toàn cơ cấu tổ chức của Cục, từ đó thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các Chi bộ trực thuộc một cách hợp lý; Tập trung xử lý vấn đề công nghệ thông tin để đẩy mạnh kết quả xử lý đơn xác lập quyền sở hữu công nghiệp; Tập trung triển khai tăng cường trang thiết bị, máy tính; Đảng ủy Cục nghiên cứu, xem xét việc tổ chức sinh hoạt toàn đảng bộ; Đảng ủy Cục nghiên cứu xây dựng nghị quyết, chỉ thị để thực hiện nhiệm vụ chính trị của Cục đạt hiệu quả thiết thực.

Đảng ủy Cục quán triệt các cấp ủy chi bộ phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy chế làm việc; yêu cầu đảng viên, công chức, người lao động phát huy những hành động thiết thực, hiệu quả, sáng tạo trong công việc.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Cục đã trao Giấy khen cho Chi bộ đạt tiêu chuẩn tổ chức đảng “Trong sạch, vững manh” tiêu biểu và đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2016./.

Toàn cảnh Hội nghị

Đồng chí Đinh Hữu Phí, Bí thư Đảng ủy Cục SHTT trao Giấy khen cho các Chi bộ và đảng viên

Cục Sở hữu trí tuệ