Th 2, 27/06/2022 | 16:43 CH

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tổ chức hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Cục Sở hữu trí tuệ”

Hội nghị đã lần lượt được nghe các báo cáo tham luận của các đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo - Hỗ trợ, Tư vấn, Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Phòng Pháp chế và Chính sách, Phòng Đăng ký, Trung tâm thẩm định sau cấp văn bằng, Phòng Thực thi khiếu nại, Trung tâm thẩm định Kiểu dáng công nghiệp và Trung tâm Công nghệ thông tin

Ngày 24/6/2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Cục Sở hữu trí tuệ”. Tham dự Hội nghị có Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Đinh Hữu Phí và hơn 100 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ các đơn vị có liên quan trong Cục Sở hữu trí tuệ.

Ảnh: Toàn cảnh Hội nghị

 

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 30c/NQ-CP về chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2023 với mục tiêu: tiếp tục xây dựng nền hành chính dân chủ, chuyên nghiệp, hiện đại, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; có năng lực kiến tạo phát triển, liêm chính, phục vụ nhân dân, trên cơ sở những quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân.

Chương trình có 6 nội dung: (i) Cải cách thể chế; (ii) Cải cách thủ tục hành chính; (iii) Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; (iv) Cải cách chế độ công vụ; (v) Cải cách tài chính công; và (vi) Xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số. Để thực hiện Nghị quyết 30c/NQ-CP, Cục Sở hữu trí tuệ đã triển khai nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm mục đích đơn giản hoá thủ tục hành chính, tăng cường hiệu quả thực thi công vụ, đáp ứng yêu cầu của tổ chức, cá nhân trong việc xác lập, bảo vệ quyền công nghiệp và các dịch vụ sở hữu công nghiệp khác.

 

Ảnh: Cục trưởng Đinh Hữu Phí phát biểu khai mạc Hội nghị

 

“Nỗ lực triển khai công tác cải cách hành chính đã và đang được thực hiện trong suốt thời gian qua tại Cục Sở hữu trí tuệ và đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, trong bối cảnh sự quan tâm của xã hội đối với lĩnh vực sở hữu trí tuệ ngày càng tăng, những nỗ lực trong công tác cải cách hành chính của Cục Sở hữu trí tuệ vẫn là chưa đủ, đặt ra nhiều nhiệm vụ và thách thức đối với lãnh đạo và cán bộ của Cục Sở hữu trí tuệ” - Cục trưởng Đinh Hữu Phí chia sẻ tại Hội nghị - “Kết quả xếp hạng công tác cải cách hành chính năm 2021 cho thấy chúng ta cần chú trọng tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác cải cách hành chính đối với hoạt động xác lập và bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp”.

Hội nghị đã lần lượt được nghe các báo cáo tham luận của các đại diện Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo - Hỗ trợ, Tư vấn, Trung tâm Thông tin sở hữu công nghiệp, Phòng Pháp chế và Chính sách, Phòng Đăng ký, Trung tâm thẩm định sau cấp văn bằng, Phòng Thực thi khiếu nại, Trung tâm thẩm định Kiểu dáng công nghiệp và Trung tâm Công nghệ thông tin. Các báo cáo đã phân tích thực trạng của công tác cải cách hành chính ở các quy trình thuộc chức năng, nhiệm vụ của mỗi Phòng/Trung tâm, đồng thời đưa ra các kiến nghị, giải pháp nhằm cải thiện công tác này. Trong thời gian vừa qua, nhiều sáng kiến, giải pháp nhằm cải cách thủ tục hành chính đã được các đơn vị áp dụng hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đẩy nhanh quy trình, nâng cao chất lượng xử lý công việc, và nhận được những phản hồi tích cực của người nộp đơn. Có thể nói, cải cách thủ tục hành chính bao trùm lên hoạt động của tất cả các đơn vị trong Cục, và hiện diện từ những hoạt động lớn như xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đổi mới quy trình xử lý công việc, xây dựng văn hoá tổ chức thân thiện, có tinh thần phục vụ nhân dân đến những sáng kiến nhỏ ở các khâu tiếp nhận đơn, xử lý văn bản giấy tờ, giữ gìn môi trường đón tiếp người nộp đơn sạch đẹp, văn minh, v.v. Các báo cáo đã cho thấy sự cố gắng đồng bộ ở toàn bộ tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục Sở hữu trí tuệ, góp phần lấy được sự yêu mến, tin cậy của người dân và xã hội.

 

Ảnh: Một số báo cáo tại Hội nghị

 

Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng chia sẻ những khó khăn chung như khối lượng công việc ngày càng tăng, chủ yếu đến từ số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp tăng đều hàng năm, tính đa dạng và phức tạp của công việc ngày càng lớn, trong khi các nguồn lực triển khai, tuy đã có những nỗ lực cải thiện, vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu. Nguồn nhân lực đã được bổ sung, cơ sở vật chất như máy móc, thiết bị, không gian làm việc đã được cải thiện, tuy nhiên vẫn cần tiếp tục được tăng cường hơn nữa. Đặc biệt, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý và tác nghiệp là giải pháp xuyên suốt được đề xuất ở hầu hết các đơn vị. Những khó khăn, hạn chế đó cũng là nguyên nhân khiến công tác cải cách hành chính của Cục Sở hữu trí tuệ trong năm 2021 chưa đạt được kết quả như mong muốn.

Có thể nói, việc cùng nhau trao đổi, đánh giá, nhìn nhận công tác cải cách hành chính ở toàn bộ các khâu tại Cục Sở hữu trí tuệ đã đem lại hiệu quả tích cực, kết nối các đơn vị trong Cục Sở hữu trí tuệ cùng chia sẻ, nỗ lực vì một mục tiêu chung, và cũng là nhiệm vụ cấp bách mà Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Cục Sở hữu trí tuệ - đẩy mạnh và đẩy nhanh hiệu lực, hiệu quả của công tác cải cách hành chính của Cục Sở hữu trí tuệ, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của toàn Bộ Khoa học và Công nghệ.

Kết luận Hội nghị, Cục trưởng Đinh Hữu Phí đánh giá cao những kết quả và cố gắng mà các đơn vị đã đạt được trong việc thực hiện cải cách hành chính, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa công tác cải cách hành chính tại Cục Sở hữu trí tuệ. Những tồn tại vẫn đang cần được giải quyết như thời hạn xử lý đơn kéo dài, công tác công nghệ thông tin, số hoá còn chưa đáp ứng được nhu cầu, tương tác với người nộp đơn chưa tốt. Vì vậy, trong thời gian tới đây, bên cạnh các giải pháp về hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường hiệu quả nghiệp vụ và quy trình xử lý đơn đăng ký sở hữu công nghiệp và các quy trình xử lý công việc khác mà các đơn vị đã đề xuất trong báo cáo cần tiếp tục được cụ thể hoá bằng các kiến nghị trình Lãnh đạo Cục, Cục trưởng đề nghị triển khai một số biện pháp cấp bách, gồm có đẩy nhanh việc rà soát và ban hành đầy đủ các Quy chế thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, hoàn thiện việc xây dựng các cơ sở dữ liệu, các công cụ công nghệ thông tin hỗ trợ công tác nhận đơn, thẩm định đơn và các công việc liên quan khác, và gắn liền với nó, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực, nhằm nâng cao chất lượng công việc của Cục Sở hữu trí tuệ, góp phần cải thiện đáng kể chỉ số cải cách hành chính của Cục Sở hữu trí tuệ nói riêng và của Bộ Khoa học và Công nghệ nói chung trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

 

Ảnh: Toàn thể đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

 

Hội nghị chuyên đề “Nâng cao hiệu quả công tác, góp phần cải thiện chỉ số cải cách hành chính của Cục Sở hữu trí tuệ” đã thành công tốt đẹp./.

 

Trung tâm Nghiên cứu, Đào tạo và Hỗ trợ, Tư vấn