Th 2, 25/07/2022 | 08:49 SA

Xem với cỡ chữ Đọc bài viết Tương phản

Tổ chức Tọa đàm “Thống nhất nghiệp vụ tiếp nhận đơn của Bộ phận Một cửa tại Cục Sở hữu trí tuệ với các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp”

Ngày 16/7/2022, Cục Sở hữu trí tuệ đã tổ chức Tọa đàm “Thống nhất nghiệp vụ tiếp nhận đơn của Bộ phận Một cửa tại Cục Sở hữu trí tuệ với các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp”.

Tham dự Tọa đàm có Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Trần Lê Hồng và hơn 80 đại biểu là lãnh đạo và cán bộ các đơn vị có liên quan trong Cục Sở hữu trí tuệ và đại biểu đến từ các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

 

Ảnh: Toàn cảnh Tọa đàm

Trong những năm qua, sự phối hợp giữa Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Cục Sở hữu trí tuệ (gọi tắt là Bộ phận Một cửa) của Cục Sở hữu trí tuệ với các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã giúp cho Bộ phận Một cửa và Cục Sở hữu trí tuệ hoàn thành một khối lượng công việc rất lớn.

Hiện nay, theo số liệu thống kê số đơn nộp vào Cục thông qua các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chiếm gần 60% tổng số đơn nộp và Cục, đặc biệt lượng đơn đăng ký Sáng chế nộp thông qua các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chiếm gần 90%.

Trên cơ sở thực tế hoạt động nộp đơn/tiếp nhận đơn và trả/nhận kết quả thẩm định đơn đăng ký sở hữu công nghiệp giữa Cục Sở hữu trí tuệ và các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp, có những vấn đề cần trao đổi để thống nhất chung nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ phận Một cửa của Cục Sở hữu trí tuệ với các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp khi tiến hành nộp đơn/nhận kết quả, thu/nộp phí đăng ký sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ. Được sự đồng ý của Lãnh đạo Cục, Phòng Đăng ký phối hợp với Văn phòng Cục, Văn phòng đại diện tại thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện tại thành phố Đà Nẵng tổ chức Tọa đàm “Thống nhất nghiệp vụ tiếp nhận đơn của Bộ phận Một cửa tại Cục Sở hữu trí tuệ với các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp”.

Chương trình Tọa đàm có 4 nội dung: (i) Một số vấn đề cần lưu ý khi nộp đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp dạng giấy và trả kết quả tại Cục Sở hữu trí tuệ; (ii) Một số vấn đề cần lưu ý khi nộp đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp trực tuyến; (iii) Những vấn đề cần thống nhất trong công tác thu phí, lệ phí Sở hữu công nghiệp tại Bộ phận Một cửa; (iv) Đồng thời, Phòng Đăng ký xin ý kiến góp ý xây dựng Quy chế sửa đổi tiếp nhận đơn dạng giấy, phát hành kết quả thẩm định đơn và cấp văn bằng bảo hộ SHCN.

Phát biểu tại Tọa đàm, Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng chia sẻ về tầm quan trọng của việc nộp đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp đúng thủ tục, phân bổ thời gian nộp đơn hợp lý và phối hợp giữa Bộ phận Một cửa của Cục Sở hữu trí tuệ với các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nhằm nâng cao chất lượng nộp thủ tục hành chính, hỗ trợ công tác tiếp nhận đơn, xử lý đơn đăng ký Sở hữu công nghiệp được nhanh chóng, chính xác, thuận lợi và tạo điều kiện thuận lợi để xử lý thủ tục hành chính tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã lần lượt được nghe các báo cáo tham luận của Phòng Đăng ký và Văn phòng Cục. Các báo cáo đã chia sẻ số lượng đơn nộp vào Cục Sở hữu trí tuệ ngày càng tăng, trong đó đơn được nộp thông qua các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp chiếm tỷ lệ 60% lượng đơn nộp vào Cục.

 

Ảnh: Đại diện Phòng Đăng ký trình bày báo cáo tại Tọa đàm

Bên cạnh đó, các báo cáo viên cũng phân tích thực trạng cụ thể của từng khâu trong công tác tiếp nhận đơn, số hóa dữ liệu, cấp văn bằng bảo hộ, trả kết quả và công tác thu phí, lệ phí Sở hữu công nghiệp và tìm ra nguyên nhân và giải pháp nhằm cải thiện các công tác này. Đồng thời, đề nghị các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp hỗ trợ và phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ trong công tác chuẩn bị hồ sơ đơn, nộp đơn, nộp phí, lệ phí và nhận kết quả nhằm giảm ùn tắc, tồn đọng trong các khâu tiếp nhận và xử lý đơn tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Sau khi nghe các tham luận, các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp đã có các ý kiến trao đổi về thực trạng và các khó khăn, vướng mắc khi tiến hành nộp các thủ tục hành chính tại Cục Sở hữu trí tuệ về các khâu nộp đơn, nộp phí, lệ phí, và quá trình giải quyết đơn đăng ký sở hữu công nghiệp, đặc biệt đối với đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến tại Cục Sở hữu trí tuệ.

 

Ảnh: Đại biểu từ các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp phát biểu tại Tọa đàm

Việc cùng nhau trao đổi, thảo luận, đánh giá, nhìn nhận ở toàn bộ các khâu của công tác tiếp nhận đơn, thu phí, lệ phí và trả kết quả sở hữu công nghiệp tại Cục Sở hữu trí tuệ đã đem lại hiệu quả tích cực, kết nối các đơn vị trong Cục Sở hữu trí tuệ và các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp để cùng chia sẻ, hỗ trợ vì một mục tiêu chung - nâng cao hiệu quả của công tác tiếp nhận đơn, trả kết quả của Bộ phận Một cửa tại Cục Sở hữu trí tuệ với các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp.

 

Kết luận tại buổi Tọa đàm, Phó Cục trưởng Trần Lê Hồng đã lưu ý các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp về các vấn đề khi tiến hành khai đơn sở hữu công nghiệp, đặc biệt là đơn đăng ký sở hữu công nghiệp trực tuyến và ghi nhận các ý kiến của Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp nhằm hoàn thiện công tác tiếp nhận đơn, thu phí, lệ phí và trả kết quả và giải quyết thủ tục hành chính tại Cục Sở hữu trí tuệ, đồng thời chỉ đạo các đơn vị tiếp tục nghiên cứu, triển khai các giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa các công tác nêu trên tại Cục Sở hữu trí tuệ.

Tọa đàm “Thống nhất nghiệp vụ tiếp nhận đơn của Bộ phận Một cửa tại Cục Sở hữu trí tuệ với các Tổ chức dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp” đã thành công tốt đẹp./.

 

Phòng Đăng ký